Verbergen

Coronavirus: het laatste nieuws voor het Amsterdamse Bos vindt u op amsterdamsebos.nl/coronavirus.

Pad tot huidige pagina

Aanleg natuurvriendelijke oever Hoornsloot

De beschoeiing langs de Hoornsloot aan de zijde van het Amsterdamse Bos is op leeftijd en aan vervanging toe. We leggen een natuurvriendelijke oever aan die ook beter bestand is tegen weersinvloeden.

Omdat de huidige beschoeiing niet meer grond- en waterdicht is spoelt grond van de oever en waterkering weg. Dit is geen wenselijke situatie.

Natuurvriendelijke oever

De nieuwe oever wordt natuurvriendelijk gemaakt. Onder water, op twee meter uit de huidige oever, komt een beschoeiing van houten schotten. De ruimte tussen de schotten en de huidige oever wordt aangevuld met grond. Deze oeverzone is belangrijk voor planten en dieren. Libellen en vissen zetten hier hun eieren af, amfibieën worden er groot en waterplanten voorzien het water van zuurstof.

Verbetering waterkwaliteit

Omdat de Hoornsloot in verbinding staat met het water van de Amstelveense Poel sluit deze inrichting ook goed aan bij de gezamenlijke doelstelling van het hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Amstelveen en gemeente Amsterdam om de waterkwaliteit van de Amstelveense Poel te verbeteren.

Planning werkzaamheden

Update 13-01-21: De beschoeiing en natuurvriendelijke oever zijn inmiddels aangelegd. In het voorjaar van 2021 start het inzaaien.

Voet- en fietspad in fasen afgesloten

Het voet- en fietspad langs de Hoornsloot wordt tijdens de uitvoering gefaseerd afgesloten ten behoeve van het aanvoeren van grond. Het Amsterdamse Bos blijft vanaf de Emmakade bereikbaar.

Werkzaamheden gemeente Amstelveen

Gemeente Amstelveen voert in deze periode werkzaamheden uit aan de andere oever (zijde Emmakade) van de Hoornsloot. Door het werk in dezelfde periode uit te voeren blijft de overlast relatief beperkt.