Pad tot huidige pagina
Parkeerplaatsen langs Bosbaanweg, Google Streetview

Afsluiting Bosbaanweg en Nieuwe Meerlaan wegens werkzaamheden

Tussen 12 februari en 29 februari is de doorgaande route voor automobilisten door het Amsterdamse Bos (Bosbaanweg/Nieuwe Meerlaan) 2 maal meerdaags afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Verkeer richting Amsterdam en Amstelveen wordt geadviseerd de Burgemeester Colijnweg of de Amstelveenseweg te volgen.

Wegwerkzaamheden

Het Amsterdamse Bos pakt achterstallig onderhoud aan wegen en paden aan. Van 12 tot en met 14 februari is de Nieuwe Meerlaan ter hoogte van het gemaal volledig afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De bestrating ter hoogte van het gemaal wordt hersteld en verkeersvriendelijker gemaakt. In de luwte van de afsluiting worden op 12 februari inritten van parkeerplaatsen aan de Bosbaanweg geasfalteerd. Verkeersregelaars begeleiden de werkzaamheden aan de inritten.

Van 24 t/m 28 februari worden scheuren en gaten hersteld en de bovenste asfaltlaag vernieuwd ter hoogte van de rotonde bij P Meerzicht. Hiervoor is een volledige afsluiting van de Bosbaanweg noodzakelijk.

Tot slot zijn er van 2 t/m 6 maart restwerkzaamheden aan het asfalt aan de Bosbaanweg. Een verkeersregelaar begeleidt daarbij het verkeer, dat rekening moet houden met enkele minuten vertraging.

Ondernemers en parkeerplaatsen bereikbaar

De parkeerplaatsen in het Bos die aan de Nieuwe Meerlaan en Bosbaanweg liggen zijn (behalve bij werkzaamheden aan de betreffende parkeerplaats) bereikbaar. De ondernemers in het Bos blijven bereikbaar.

In maart/april wordt de definitieve belijning op de weg aangebracht. Omdat belijning niet goed hecht als er zout op de weg ligt, is de aannemer voor de planning afhankelijk van de weersomstandigheden.

Afsluiting Bosbaanweg en Nieuwe Meerlaan

Hierboven staat de wegafsluiting aangegeven, je kunt dit kaartje ook downloaden als PDF (PDF, 1,6 MB).