Verbergen

Coronavirus: het laatste nieuws voor het Amsterdamse Bos vindt u op amsterdamsebos.nl/coronavirus.

Pad tot huidige pagina

Bos gaat niet op de schop: een extra toelichting op het Bosplan

Het Bosplan dat tot 30 juli 2020 ter inzage lag, roept vragen op. Volgens sommige berichten gaat het Bos op de schop. Mensen vinden dat het Bos het Bos moet blijven.

Om te beginnen: het Bos gaat niet op de schop. De bosvakken, de open plekken, de Grote Speelweide, de kinderbaden, de Bosbaan, het Bloesempark, het Schinkelbos, de attracties, de Heuvel: het Bos blijft het groene stadsbos waar zovelen van genieten. Beleidsplannen zoals het Bosplan dat nu ter inzage ligt, stippelen de koers uit naar de toekomst voor een goed onderhoud en beheer. Zo bewaren we het Bos voor toekomstige generaties.

Balans

Dit Bosplan is gemaakt om te zorgen dat er een goed evenwicht blijft tussen de natuur in het bos en (het aanbod van) vrijetijdsbesteding voor de bezoekers. Het plan is opgesteld met het oog op de komende tien jaar. Het legt principes vast voor beleid en voor het beheer en onderhoud van het gebied. Dat komt bijvoorbeeld terug in de zoneringskaart, waarmee wordt vastgelegd dat ook over tien jaar het gras op de Vrije Sportvelden korter en vaker gemaaid wordt dan gras dat niet in de activiteitenzone ligt.

In gesprek

Honden zijn en blijven welkom in het Bos. Wel wordt opnieuw bekeken op welke plekken in het Bos honden (los) kunnen lopen. En op welke locaties speciale faciliteiten voor honden kunnen worden ingericht, zoals een hondenspeelplaats of een hondenstrandje. Daarover gaan de gemeenten Amsterdam en Amstelveen in gesprek met belanghebbenden.

Veelgestelde vragen Bosplan

Gaat het Amsterdamse Bos op de schop?

Nee, het Bos gaat niet op de schop.

Wat betekenen de rust-, natuur- en activiteitenzones in het Bos?

Zones bestaan al sinds het ontwerp van het Bos. De beheerorganisatie van het Amsterdamse Bos gebruikt een zoneringskaart als leidraad voor het beheer en onderhoud en beleidsplannen. Bijvoorbeeld: het gras op de Vrije Sportvelden wordt korter en vaker gemaaid dan gras in de rustzone. In de natuurzones, zoals het Schinkelbos of de Amstelveense Poel (met uitzondering van de noordelijke poeloever) is ander beheer en kan kwetsbare natuur zich in alle rust ontwikkelen. In alle zones zijn op dit moment bezoekers welkom, maar sommige plekken zijn niet altijd toegankelijk voor fietsers, ruiters, kanoërs of honden. En ook is op dit moment, nog volgens het oude Bosplan, in de natuurzone bijvoorbeeld geen ruimte voor nieuwe voorzieningen of evenementen, maar wel bijvoorbeeld voor begrazing door Schotse Hooglanders.

Hoe zijn de natuur-, rust- en activiteitenzones ontstaan?

De ontwerpers van het Amsterdamse Bos wilden in de jaren dertig van de vorige eeuw een ideale mix maken van parklandschap en natuurlijk bos steeds met verschillende mogelijkheden voor recreatie en ontspanning. Daarvoor ontwierpen zij verschillende zones: een activiteitenzone waar bijvoorbeeld sport, spel, picknicken, mogelijk zijn (naar voorbeeld van Duitse volksparken) en gebieden waar juist meer sprake was van dichter beplant bos voor rustgevende wandelingen of eenvoudigweg verdwalen in het bos. In de jaren negentig van de vorige eeuw zijn hier de natuurzones aan toegevoegd, waar de natuur ecologisch wordt beheerd en kwetsbare natuur zich kan ontwikkelen. Te denken valt aan Oeverlanden van de Amstelveense Poel (met uitzondering van de noordelijke poeloever) en het Schinkelbos.

Kan ik straks mijn hond nog uitlaten in het Bos?

Ja, honden zijn en blijven welkom. Er zal altijd ruimte blijven om gebieden in het Bos met de hond te doorkruisen. Wel gaan we opnieuw bekijken op welke plekken in het Bos honden (los) kunnen lopen. En op welke locaties speciale faciliteiten voor honden kunnen worden ingericht, zoals een hondenspeelplaats of een hondenstrandje.

Er komen steeds meer mensen naar het Bos en het is belangrijk dat alle gebruikers de ruimte hebben en elkaar niet in de weg zitten. Daarnaast heeft het Bos een belangrijke natuurfunctie. Honden volgen vaak hun natuurlijke instinct en verjagen daarbij bijvoorbeeld konijnen, vossen of bodembroeders zoals de fazant en de houtsnip. Een aangepaste hondenzoneringskaart stellen we op in samenspraak met belanghebbenden. Een verkennende wandeling met de Boswachterij zal daarvan onderdeel uitmaken.

Komt er een hek om de verschillende zones te staan om honden te weren?

Nee.

Wat gaat er fysiek veranderen in het Bos?

  • De natuurwaarden in het Bos krijgen een nog prominentere plaats. Dat betekent dat ze worden verrijkt waar het kan, zoals bijvoorbeeld een verbetering van de graslanden in Polder Meerzicht en de rietlanden langs de oevers van het Nieuwe Meer voor water- en rietvogels.
  • Door het verwijderen van paden komen er grotere stukken aaneengesloten natuur met ruimte voor nieuwe bomen en rustige boskernen. Dit zal naar verwachting gunstig zijn voor de biodiversiteit. De paden die vervallen zijn veelal overbodig geworden en werden al minder goed gebruikt.
  • Het achterstallig onderhoud wordt weggewerkt. Daar is in 2019 al mee gestart.
  • We verkennen met hoogheemraadschap Rijnland de mogelijkheden voor en effecten van baggeren van (delen van) de Amstelveense Poel voor de natuur en recreatie.
  • Er is het voornemen de begrazingsgebieden voor de Schotse Hooglanders uit te breiden.
  • De hoofdentrees worden verder ontwikkeld.
  • Het eiland waarop het Bostheater ligt wordt door verdere ontwikkeling toekomstbestendig en nog aantrekkelijker gemaakt.
  • Kleinschalige locaties in het Bos krijgen een nieuwe functie. Deze wordt in samenspraak met belanghebbenden vastgesteld.

Worden delen van het Bos opgeofferd voor nieuwbouw?

Nee. Verschillende kleinschalige locaties in het Bos krijgen een nieuwe functie. De invulling van die functie kan variëren van hondenspeelplaats tot bootcamp tot stadslandbouw tot kiosk tot teruggave aan de natuur. Het zijn plekken die in samenspraak met belanghebbenden meerdere functies kunnen krijgen. Het eiland waarop het Bostheater ligt, wordt verder ontwikkeld, aantrekkelijker en toekomstbestendiger gemaakt.

Waarom heet het document ‘inspraakversie’?

Dit is om onderscheid te maken tussen het document dat ter inspraak lag en het uiteindelijke vastgestelde document waarin eventuele wijzigingen na inspraak zijn opgenomen en die aan de gemeenteraden van Amsterdam en Amstelveen ter besluitvorming zal worden aangeboden. Het is een gebruikelijke werkwijze, zo heet de Groenvisie van de gemeente Amsterdam tijdens de inspraakperiode ook ‘inspraakversie’.