Verbergen

Coronavirus: het laatste nieuws voor het Amsterdamse Bos vindt u op amsterdamsebos.nl/coronavirus.

Pad tot huidige pagina
De Boswinkel

Veel gestelde vragen over corona en het Bos (also in English)

Lees hier veel gestelde vragen met betrekking tot het coronavirus en het Amsterdamse Bos. For English: see below.

Zijn de toiletten open?

De vier wc-groepen in het Bos zijn vanaf 12 juni weer open. Ze worden 2 keer per dag schoongemaakt. Neem zelf uw desinfecteermiddel mee.

Is De Boswinkel open?

Vanaf 13 juni starten we ook vanuit de Boswinkel weer met een aantal leuke activiteiten voor kinderen. De openingstijden van de winkel verruimen:

  • Maandag en dinsdag: gesloten
  • Woensdag t/m vrijdag: van 12.00 tot 17.00 uur geopend
  • Zaterdag en zondag: van 10.00 tot 17.00 uur geopend

De toiletten in De Boswinkel zijn vanaf 13 juni ook weer open, evenals de expo op zolder.

De Boswinkel te bereiken via telefoon (020-545 6100) en mail (deboswinkel@amsterdam.nl) op de gebruikelijke openingstijden (di t/m zo, 10-17u) .

Mag je sporten in het Amsterdamse Bos?

Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.

Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.

Zijn de sporttoestellen beschikbaar?

Bezoekers kunnen weer gebruik maken van de sport- en trimtoestellen in het Amsterdamse Bos. Ook hier geldt: houd minimaal 1,5 meter afstand en was regelmatig uw handen met zeep. De sporttoestellen worden niet schoongemaakt door de Bosorganisatie. Hiervoor moeten bezoekers zelf materiaal meenemen.

Varen de pontjes?

Rederij Oeverloos vaart op dezelfde tijden en momenten als altijd, vanaf 18 april.

Op de vertrek- en aankomstpunten van rederij Oeverloos en op het schip hangen posters die passagiers erop wijzen de landelijke richtlijnen van de Rijksoverheid ook op de boot te volgen. Op het schip staat een ton waarin u een vrijwillige bijdrage voor de overtocht kunt doen.

Het vaarseizoen van veerpontje Ome Piet start vanwege corona op zaterdag 2 mei.

Zijn de kinderbaden gevuld?

De kinderbaden gaan vanaf 12 juni weer open. Bij droog weer en een buitentemperatuur boven de 20 graden worden de baden met water gevuld. Ouders en begeleiders let op, houd 1,5 meter afstand tot elkaar.

Kunnen we zwemmen in het Bos?

De kinderbaden gaan vanaf 12 juni weer open. Bij droog weer en een buitentemperatuur boven de 20 graden worden de baden met water gevuld. Ouders en begeleiders let op, houd 1,5 meter afstand tot elkaar.

Voor het natuurlijk zwemwater gelden de richtlijnen van de Rijksoverheid voor de openbare ruimte: wilt u een frisse neus halen, houd dan altijd 1,5 meter afstand tot elkaar en vermijd groepen. Kijk op zwemwater.nl voor de waterkwaliteit van de officiële zwemlocatie in de Grote Vijver.

Rijdt de Bosmobiel wel?

De Bosmobiel rijdt dit jaar helaas niet. In verband met de maatregelen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de organisator van de Bosmobiel besloten de activiteiten dit jaar (2020) te staken. De meeste deelnemers en vrijwilligers vallen in de risicogroep. Het is voor de organisator niet haalbaar om de anderhalve-meter-scheiding in de mobielen te realiseren, of een zodanig veilige afscherming maken dat risico’s vermeden worden.

Mogen we barbecueën in het Bos?

Barbecueën is vanaf 1 juli 2020 weer toegestaan in het Amsterdamse Bos.

Open vuur maken in het Amsterdamse Bos is niet toegestaan in verband met de schade, overlast en brandgevaar die dit met zich meebrengt. Je mag barbecueën in het Amsterdamse Bos, mits andere bezoekers er geen hinder van ondervinden en er geen schade ontstaat. De barbecue moet 5 meter van de bosrand af staan. Plaats hem minstens 50 centimeter boven de grond, zodat het gras niet verschroeit.

Je kunt ook gebruik maken van één van de 6 openbare barbecues. Deze staan op de Kleine en Grote Speelweide en de Dagrecreatie. Je hoeft zelf alleen nog een rooster (minimaal 45 x 45 cm, maximaal 50 x 50 cm) en houtskool mee te nemen. Wegwerpbarbecues passen ook in deze vaste barbecues. Het is niet toegestaan hout uit het Bos voor de barbecue te gebruiken. Kampvuren en houtskoolvuurtjes zijn verboden.

Hoe zit het met de eikenprocessierups?

De gemeente Amsterdam pakt dit harige rupsje aan met het accent op preventieve bestrijding met biologische bestrijdingsmiddelen. In december 2019 zijn een half miljoen bollen in het Bos geplant en van januari tot maart zijn mezenkasten opgehangen. Ook worden in het voorjaar en zomer oude nesten uit de bomen verwijderd. De biologische bestrijdingsmiddelen worden met een machine in de boom gebracht. Dit zijn twee soorten bestrijdingsmiddelen; een bacteriepreparaat en nematoden.

Omdat de plaagdruk in het Bos het grootst is, is er deze zomer ook permanent een bestrijdingsteam in het Bos aan het werk. Bezoekers worden via de media, borden, de website en Facebook geadviseerd rekening te houden met de rups. Meer informatie staat op amsterdamsebos.nl/eikenprocessierups.

Zijn de attracties en eet- en drinkgelegenheden in het Bos open?

Kijk voor het laatste nieuws van elke attractie en eet- en drinkgelegenheid op hun eigen website of facebookpagina.

Mag een ruiter paardrijden in het Bos?

Ja, ruiters mogen rijden op de ruiterpaden in het Bos, houd wel minimaal 1,5 meter afstand.

Zijn de maneges in het Bos open?

De sportaccommodaties, waaronder de maneges, zijn weer geopend voor alle leeftijdsgroepen.

Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.

Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.

Mogen maneges weer met groepen in het Bos paardrijden?

Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.

Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.

Welke evenementen in het Amsterdamse Bos gaan nog door?

Op de Boskalender vindt u een overzicht van de evenementen.

Kan ik een feestje organiseren in het Bos?

Met de versoepelingen van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is er ook weer meer mogelijk. Neem voor het organiseren van een evenement contact op met onze eventmanagers, via het aanvraagformulier evenement.

Is het evenemententerrein Land van Bosse open?

Het Amsterdamse Bos stelt het evenemententerrein Land van Bosse tot in ieder geval 1 september open voor bezoekers die een ommetje maken, omdat er vanwege de coronacrisis voor de korte termijn geen evenementen gepland staan.

Mag ik vissen in het Bos?

Volwassenen mogen weer in de buitenlucht sporten – dus ook vissen, mits zij 1,5 meter afstand van elkaar houden. Je kunt op meerdere plekken je hengel uitgooien in het Bos. Je dient wel een visvergunning op zak te hebben en lid te zijn van de Amsterdamse Hengelsportvereniging. Zie ook: Vissen.

Worden de waterhappertjes in het Bos afgesloten vanwege corona?

Waternet beheert de waterhappertjes in het Bos. Zij volgen het uitgangspunt van het RIVM. De waterhappertjes blijven open omdat het risico niet meer of anders is dan met reguliere kranen. Wel is het verstandig hygiënisch met de kraan om te gaan (net zoals thuis), om maagdarmklachten te voorkomen.

Is de drijvende vlonder Amsterdecks open?

De nieuwe drijvende vlonder in het noorden van het Bos is weer open.

Worden de voetbaldoelen weer geplaatst?

De voetbaldoelen worden niet geplaatst als gevolg van de noodverordening van de Veiligheidsregio van 26 maart 2020, om groepsvorming te voorkomen en de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Tot slot

De landelijke richtlijnen gelden ook in het Bos: houd afstand tot elkaar, schud geen handen, hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

Meer informatie: amsterdam.nl/coronavirus.

Lees op de website van de Rijksoverheid de laatste maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

English: Frequently asked questions about the coronavirus and the Amsterdamse Bos

Read frequently asked questions concerning the coronavirus and the Amsterdamse Bos here.

Are the toilets open?

The four toilets groups are open again. They are cleaned twice a day. Bring your own disinfectant and/or hand sanitizer.

Is the Boswinkel (Forest shop) open?

There are several fun activities for children again. The opening hours have been extended:

  • Monday and Tuesday: closed
  • Wednesday to Friday: open from 12.00 to 17.00
  • Saturday and Sunday: open from 10.00 to 17.00

The toilets in the Boswinkel are open. The exposition in the attic is also open.

You can reach the Boswinkel via telephone (020-545 6100) at the usual opening hours (Tuesday to Sunday, 10.00 to 17.00) and e-mail (deboswinkel@amsterdam.nl).

Is sport allowed in the Amsterdamse Bos?

By limiting social contact there is less chance of infecting each other. Adults may train outdoors again. General rules about hygiene from the RIVM (National Institute for Public Health and the Environment) apply and a 1.5 meter distance must be kept.

Children and youths up to 18 are allowed to sport outdoors under supervision without keeping 1.5 meter distance, also in the Amsterdamse Bos.

Is the sports equipment available?

Visitors can use the sports and training equipment in the Amsterdamse Bos again.

Keeping at least 1.5 meter distance and regularly washing your hands with soap also applies here. The sports equipment is not cleaned by the Amsterdamse Bos organization. For cleaning, visitors must bring their own material.

Are the small ferries sailing?

Shipping company Oeverloos is sailing at the usual times. At the departure and arrival points of shipping company Oeverloos are posters pointing out to passengers that they are to follow the national guidelines by the government regarding corona on the boat too. On the ship is a tip jar where you can put in a voluntary contribution for the boat trip.

Are the children’s paddling pools filled?

The paddling pools are open again. The pools are filled when the weather is dry, with an outside temperature above 20 degrees. Parents and supervisors please notice: keep 1.5 meter distance.

Can we go swimming in the Amsterdamse Bos?

The paddling pools are open again. The pools are filled when the weather is dry, with an outside temperature above 20 degrees. Parents and supervisors please notice: keep 1.5 meter distance.

For the natural swimming waters, the guidelines from the RIVM (National Institute for Public Health and the Environment) for public spaces apply: keep 1.5 meter distance and avoid groups. Visit zwemwater.nl for the quality of the swim water at the official swimming location in De Grote Vijver (The Large Pond).

Is the Bosmobiel (the Forest bus/vehicle) driving?

Unfortunately, the Bosmobiel is not driving this year. Because of the government measures to hold back the spread of the coronavirus, the organizer has decided to stop the activities this year. Most participants are in the risk group. It is not possible to realize 1.5 meter separations in order to avoid risks.

Can we barbecue in the Amsterdamse Bos?

Barbecueing is permitted, open fire is not.

What about the oak processionary caterpillar?

Amsterdam chooses for preventive control by biological means. This summer, a pest control team is permanently at work in the Amsterdamse Bos. Visitors are advised to take heed of the caterpillar via the media, signs, the website and Facebook. Visit amsterdamsebos.nl/eikenprocessierups for more information (in Dutch).

Are the attractions and eating and drinking facilities open?

For the latest news, visit the website or Facebook page of each attraction and eating and drinking facility.

Can I go horse riding in the Amsterdamse Bos?

Yes, you can go horse riding on the bridle paths in the Amsterdamse Bos, but do keep 1.5 meter distance.

Are the riding schools in the Amsterdamse Bos open?

The sports accommodations, including riding schools, are only open for the youth for the time being. The riding schools need permission from their municipality for giving lessons. Visit the websites of the riding schools for more information.

Which events in the Amsterdamse Bos are going ahead?

You can find an overview of events on the Boskalender (Amsterdamse Bos year calendar).

Can I organize a party in the Amsterdamse Bos?

Now the measures against coronavirus are eased, more is possible. Contact our event managers if you want to organize an event, with the application form for events.

Is the event area Land van Bosse open?

The event area is open until at least 1 September (at least) for visitors taking a stroll, because there are no planned events due to the coronavirus.

Can I go fishing in the Amsterdamse Bos?

Adults can go sporting outdoors again, so fishing is also permitted as well. As long as they keep 1.5 meter distance. You do need a fishing licence and a membership with the Amsterdamse Hengelsportvereniging (Fishing Club). See also: Fishing.

Are the drinking fountains closed because of the coronavirus?

The drinking fountains remain open because the risk is no greater than with regular water taps.

However, it is advisable to keep the usual hygiene in mind when using the water taps, to prevent gastrointestinal complaints.

Is the floating platform Amsterdecks open?

The new floating deck in the north of the Amsterdamse Bos is open again.

Are the football goal posts being placed again?

The goals are not being placed as a result of the emergency ordinance from the RIVM (National Institute for Public Health and the Environment), in order to prevent large groups and the spread of the coronavirus.

In conclusion

The national guidelines apply in the Amsterdamse Bos too: keep distance from each other, do not shake hands, cough and sneeze in your elbow and use paper towels.

More information: amsterdam.nl/en/coronavirus/coronavirus-(covid-19)-amsterdam.

Visit the website of the National Government (in English) for the most recent measures against the spread of the coronavirus.