Verbergen

Coronavirus: het laatste nieuws voor het Amsterdamse Bos vindt u op amsterdamsebos.nl/coronavirus.

Pad tot huidige pagina

Groot onderhoud Sportpark

Dit najaar knappen we gedeeltes van fietspaden in het Sportpark op die er slecht aan toe zijn. Het werk start 17 november en is naar verwachting eind december 2020 afgerond.

Asfaltpaden

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. We beginnen vanaf 17 november met de werkzaamheden aan de asfaltpaden (rood op onderstaand kaartje). Deze paden worden verwijderd en opnieuw ingedeeld, zodat de veiligheid voor fietsers en auto’s verbetert.

Lantaarnpalen

Voor het verbeteren van de sociale veiligheid pakken we het huidige verlichtingsniveau aan. We verplaatsen de huidige lantaarnpalen 2 meter naar de berm, zodat ze niet in het voetpad staan en de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. In de loop van 2021 worden de armaturen aangepast.

Omleidingen en hinder

Sporters en bezoekers van het Amsterdamse Bos kunnen door de werkzaamheden enige hinder ervaren. Waar nodig worden fietsers en voetgangers omgeleid via borden. Woningen en verenigingen blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

U kunt dit kaartje ook downloaden als PDF: Groot onderhoud paden Sportpark (PDF, 525 kB).