Pad tot huidige pagina
IJsvogel in het Amsterdamse Bos, foto: Eugenie Rutten.

IJsvogel voorzichtig weer in de lift

De resultaten van de ijsvogelmonitoring in het Amsterdamse Bos zijn bekend.

Sinds eind 2013 wordt met het ijsvogelproject in het Amsterdamse Bos meer broedgelegenheid gecreëerd voor de ijsvogel. Met succes: de vogels worden vaker gespot en het aantal broedgevallen stijgt, in én rond het Bos. De zware vorstperiode in februari/maart 2018 heeft echter flinke impact gehad op de aantallen. Na de milde winter van 2019-2020 zit de ijsvogel weer voorzichtig in de lift.

Resultaten monitoring 2020

In 2020 zijn er in het Amsterdamse Bos in elk geval 8 broedparen vastgesteld. Vergeleken 2018 en 2019 (in beide jaren 4 broedparen) is een duidelijke stijging zichtbaar, te verklaren door de uitzonderlijk zachte winter.

IJsvogeljong in Amsterdamse Bos, fotograaf Martin Woods

Geen ijsliefhebber

Anders dat de naam van de vogel doet vermoeden zijn strenge winters bedreigend, doordat er bij kou en ijsvorming geen voedsel voor de viseter voorhanden is. IJs bemoeilijkt het vissen en bij (langdurig) koud weer trekken de vissen naar warmere, lagergelegen delen van sloten.

Broedgelegenheid

IJsvogels zijn holenbroeders en komen van nature in Nederland voor. Ze gebruiken zelfgegraven gangen in omgevallen boomwortels of steile wandjes aan het water. Er worden ongeveer 5 a 6 eitjes per nest uitgebroed.

Ook komend jaar gaan we door met het creëren van aantrekkelijke plaatsen voor ijsvogels om te broeden. Bijvoorbeeld door bij een rustige oever een stuk walkant af te steken en van gaten te voorzien.

Vanaf maart gaat de ijsvogel broeden en is in staat om meerdere legsels per jaar groot te brengen. Als het voorjaar zacht is, hebben veel ijsvogels al vroeg hun eerste nest. Soms hebben ijsvogelkoppels daardoor de kans om niet de gebruikelijke 2, maar zelfs 3 nesten per jaar aan te leggen. Zo wordt het verlies in aantallen door strenge winters enigszins gecompenseerd.

IJsvogel in Amsterdamse Bos, fotograaf Martin Woods

IJsvogels zijn schuwe vogeltjes en daardoor is soms het moeilijk er eentje te spotten. Maar boven open water kunt u er zomaar een voorbij zien flitsen.

Lees hier meer over ijsvogels in het Amsterdamse Bos.