Verbergen

Coronavirus: het laatste nieuws voor het Amsterdamse Bos vindt u op amsterdamsebos.nl/coronavirus.

Pad tot huidige pagina

Inspraak fiets- en wandelroute Sportas

Het college van Amsterdam wil 8,1 miljoen euro uittrekken om de fiets- en wandelroute Sportas tussen Amsterdam, het Amsterdamse Bos en Amstelveen te verbeteren.

Plannen fiets- en wandelroute Sportas

De huidige fietsroute door het Sportas-gebied kan beter. Op sommige plekken zijn de paden smal, voetpaden ontbreken, of het is onduidelijk waar ze liggen. De fietsroute moet de sportvoorzieningen langs de route verbinden en een goede verbinding vormen met Amstelveen. Er zijn 2 voorstellen, plan Bosroute en plan Trambaanroute. Het college geeft de voorkeur aan de Bosroute.

Plan Bosroute

Plan Trambaanroute

Klik om de afbeeldingen om te vergroten.

Geef uw mening

De conceptnota ligt ook vanaf 9 januari ter inzage bij het stadsloket in het stadhuis en stadsloket Zuid.

Van 9 januari tot en met 20 februari kunt u uw reactie geven op de nota:

  • via e-mail: sportas@amsterdam.nl
  • schriftelijk: Gemeente Amsterdam, t.a.v. de heer D. Janssen projectteam Sportas Inspraakreactie Fiets- en wandelroute Sportas
    President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam
  • tijdens de bijeenkomsten op 30 januari

Bijeenkomsten

Op 30 januari organiseren we op 2 momenten een zelfde bijeenkomst waar we aan het begin een korte presentatie geven over de nota. U kunt er ook vragen stellen en uw inspraakreactie geven.

  • Datum: donderdag 30 januari
  • Tijd: eerste bijeenkomst van 16.00 tot 17.30 uur,
    tweede bijeenkomst van 19.00 tot 20.30 uur
  • Locatie: Grand café de Bosbaan, Bosbaan 4, Amstelveen

Na de inspraakperiode

Wij verwerken alle reacties in een nota van beantwoording. Dit is naar verwachting in maart 2020 gereed. De nota van beantwoording en de nota van uitgangspunten gaan eerst naar het college van B&W en daarna naar de gemeenteraad.

Naar verwachting neemt de gemeenteraad eind tweede kwartaal 2020 een definitief besluit over de fietsroute.

Zie ook

Verbeterde fietsroute naar Amstelveen door Amsterdamse Bos: amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/verbeterde-route.