Verbergen

Coronavirus: het laatste nieuws voor het Amsterdamse Bos vindt u op amsterdamsebos.nl/coronavirus.

Pad tot huidige pagina

Natuur nieuwe 'Waterentree' Bos ontwikkelt zich goed

In het noordelijkste gebied van het Bos verbeteren we de toegankelijkheid en herstellen zichtlijnen uit het cultuurhistorisch ontwerp, met onder andere poelen, kruiden en nieuw meubilair. De natuur ontwikkelt zich goed.

Vanaf oktober 2019 werken we aan herstel en verbetering van het gebied rondom de Bosbaansluis en het water van 'de Banaan' (water vanaf Bosbaansluis richting Bosbaan). Inmiddels zijn de meeste werkzaamheden afgerond.

Delen van het gebied waren dichtgegroeid, waardoor de zichtbaarheid van het cultuurhistorisch ontwerp van het Bos gedeeltelijk verloren ging. Deze hebben we weer geopend door onderbeplanting weg te snoeien.

Ook hebben we het gebied beter toegankelijk gemaakt met de aanleg van paden, een kano-oversteek bij de Koenensluis en de plaatsing van meubilair en steigers.

Effect natuurimpuls al te merken

De natuur in het gebied heeft een impuls gekregen door de aanleg van drie poelen, het aanbrengen van water- en oeverplanten en het inzaaien van kruiden. Dit werpt nu al zijn vruchten af: libellen, waterjuffers, schaatsenrijders en kikkervisjes zijn al volop aanwezig. Op delen van het terrein ontwikkelt de begroeiing zich spontaan, andere delen zijn gemaaid en doorgezaaid of gefreesd en ingezaaid.

Om de kwetsbare natuur te beschermen zijn honden niet toegestaan op de locatie naast de Bosbaansluis en bij de oever van het Nieuwe Meer (zie ook onderstaande plattegrond).

Meubilair

Het nieuwe meubilair is speciaal voor het Amsterdamse Bos ontworpen. Bij de aanleg van de ecologische verbindingszone 'Groene AS' tussen het Nieuwe Meer en het Schinkelbos is langs de Ringvaart een eerste serie van dit meubilair geplaatst. Dit wordt al veelvuldig door bezoekers ontdekt en gebruikt, evenals als de nieuwe meubels van de Waterentree.

Watertrap

Bij de poel die dicht langs het pad loopt is in de 'watertrap' af te lezen of het water is gestegen of gedaald. Deze trap vormt tevens een overloop naar de naastgelegen 'Banaan'. Uiteindelijk - rond najaar/winter 2020 -  verwachten we dat het waterpeil in deze poel uitkomt op een hoogte van 4 meter onder NAP.

Werklocaties

Op de plattegrond ziet u een overzicht van de locaties waar is gewerkt.

  1. aanleg zitbank in het water met uitzicht op de wetlands
  2. aanleg kano oversteek bij de Koenensluis tussen het water van het Nieuwe Meer en de Hoornsloot
  3. aanleg paden, trap, zitbanken en een wateroversteek van stapbalken bij de Bosbaansluis
  4. aanleg van poelen met watertrap en herinrichting van oevers van de Banaan
  5. herinrichting van de oever van de Nieuwe Meer met de grond die vrijkomt uit de poelen en aanleg van een steiger met zitbank
  6. aanbrengen van een hoogzit bij de oeverlanden van de Nieuwe Meer

Poster Waterentree

Deze poster is ook te downloaden als PDF: POSTER website Waterentree 191115 (PDF, 326 kB).

Locaties