Verbergen

Coronavirus: het laatste nieuws voor het Amsterdamse Bos vindt u op amsterdamsebos.nl/coronavirus.

Pad tot huidige pagina

Update Waterentree Amsterdamse Bos

In het noordelijkste gebied van het Bos verbeteren we de toegankelijkheid en herstellen zichtlijnen uit het cultuurhistorisch ontwerp, met onder andere poelen, kruiden en nieuw meubilair.

Vanaf oktober 2019 werken we aan herstel en verbetering van het gebied rondom de Bosbaansluis en het water van 'de Banaan' (water vanaf Bosbaansluis richting Bosbaan). Delen van het gebied waren dichtgegroeid, waardoor de zichtbaarheid van het cultuurhistorisch ontwerp van het Bos gedeeltelijk verloren ging. Deze openen we weer door het wegsnoeien van de onderbeplanting.

Impuls voor natuur

Met de aanleg van paden, de aanleg van een kano-oversteek bij de Koenensluis en de plaatsing van meubilair en steigers wordt het gebied beter toegankelijk. Tegelijkertijd krijgt de natuur in het gebied een impuls door de aanleg van drie poelen en het aanbrengen van water- en oeverplanten en het inzaaien van kruiden.

Inmiddels zijn de meeste werkzaamheden afgerond. Om de kwetsbare natuur te beschermen zijn honden niet toegestaan op de locatie naast de Bosbaansluis en bij de oever van het Nieuwe Meer (zie ook onderstaande plattegrond).

Vanwege de extreme droogte is het nog niet mogelijk alle terreinen vóór de zomer in te zaaien. Een kleine locatie wordt wel ingezaaid (met draaimeubelen in het gras) en indien nodig beregend. Rond het ingezaaide gebied zijn tijdelijke hekken geplaatst om de ingezaaide kruiden de kans te geven op te groeien.

Watertrap

Het waterpeil in de nieuwe poelen staat nog laag door het extreem droge weer van dit voorjaar. Bij de poel die dicht langs het pad loopt is in de 'watertrap' af te lezen of het water is gestegen of gedaald. Deze trap vormt tevens een overloop naar de naastgelegen 'Banaan'. Uiteindelijk - rond het najaar/winter van 2020 -  verwachten we dat het waterpeil in deze poel uitkomt op een hoogte van 4 meter onder NAP.

Meubilair

Het nieuwe meubilair is speciaal voor het Amsterdamse Bos ontworpen. Bij de aanleg van de ecologische verbindingszone 'Groene AS' tussen het Nieuwe Meer en het Schinkelbos is langs de Ringvaart een eerste serie van dit meubilair geplaatst. Dit wordt al intensief gebruikt. Ook de nieuwe meubels worden al door Bosbezoekers ontdekt en gebruikt.

Werklocaties

Op de plattegrond ziet u een overzicht van de locaties waar is gewerkt.

  1. aanleg zitbank in het water met uitzicht op de wetlands
  2. aanleg kano oversteek bij de Koenensluis tussen het water van het Nieuwe Meer en de Hoornsloot
  3. aanleg paden, trap, zitbanken en een wateroversteek van stapbalken bij de Bosbaansluis
  4. aanleg van poelen met watertrap en herinrichting van oevers van de Banaan
  5. herinrichting van de oever van de Nieuwe Meer met de grond die vrijkomt uit de poelen en aanleg van een steiger met zitbank
  6. aanbrengen van een hoogzit bij de oeverlanden van de Nieuwe Meer

Poster Waterentree

Deze poster is ook te downloaden als PDF: POSTER website Waterentree 191115 (PDF, 326 kB).

Locaties