Verbergen

Coronavirus: het laatste nieuws voor het Amsterdamse Bos vindt u op amsterdamsebos.nl/coronavirus.

Pad tot huidige pagina

Verbeteren Koenenkade rond Polder Meerzicht

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft begin 2020 onderhoudswerk uitgevoerd aan de Koenenkade. Rondom Polder Meerzicht is de kade opgehoogd. Het materiaal dat daarbij voor de paden is gebruikt kan zacht en glad worden tijdens natte periodes. Samen met Rijnland verbeteren we de komende periode het pad. Tijdens het werk is het pad afgesloten.

De herstelwerkzaamheden starten vanaf 30 november 2020, het pad is dan afgesloten. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd, om de gekozen oplossing te kunnen testen. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot het voorjaar van 2021. Mogelijk blijft het pad iets langer afgesloten in verband met het herstel van de vegetatie.

Update 8-7-21: het pad blijft afgesloten tot eind juli 2021.

Kijk voor meer informatie op de website van Rijnland: https://www.rijnland.net/werk-in-uitvoering/dijken-en-kades.