Verbergen

Coronavirus: het laatste nieuws voor het Amsterdamse Bos vindt u op amsterdamsebos.nl/coronavirus.

Pad tot huidige pagina
De Boswinkel

Veel gestelde vragen over corona en het Bos (also in English)

Lees hier veel gestelde vragen met betrekking tot het coronavirus en het Amsterdamse Bos. For English: see below.

Zijn de toiletten open?

De openbare toiletvoorzieningen in het Amsterdamse Bos zijn ieder jaar open van 1 maart tot 1 november: in maart, april, september en oktober alleen in de weekenden; van mei tot en met augustus de hele week. In deze periode worden de toiletten tweemaal per dag schoongemaakt. Bij mooi weer blijven de toiletten ook 's avonds open. Ze worden 2 keer per dag schoongemaakt. Neem zelf uw desinfecteermiddel mee.

Is De Boswinkel open?

Ja, de Boswinkel is open volgens deze aangepaste openingstijden:

  • Maandag en dinsdag: gesloten
  • Woensdag t/m vrijdag: van 12.00 tot 17.00 uur geopend
  • Zaterdag en zondag: van 10.00 tot 17.00 uur geopend

In gebouwen van de gemeente Amsterdam krijgen bezoekers het dringende advies een mondkapje te dragen. Dit geldt ook voor De Boswinkel. Bezoekt u De Boswinkel, draag een mondkapje. Zo beschermen we elkaar.

De tentoonstelling Bos op Zolder blijft toegankelijk. Het is mogelijk dat u even moet wachten voordat u de tentoonstelling kunt bekijken.

Lees meer over de maatregelen in het liveblog van de gemeente:  https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/coronavirus/.

De Boswinkel te bereiken via telefoon (020-251 7840) en mail (deboswinkel@amsterdam.nl) op de gebruikelijke openingstijden (di t/m zo, 10-17u) .

Mag je sporten in het Amsterdamse Bos?

Kijk voor de laatste richtlijnen voor sporten in de buitenlucht op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport.

Zijn de sporttoestellen beschikbaar?

Bezoekers kunnen weer gebruik maken van de sport- en trimtoestellen in het Amsterdamse Bos. Ook hier geldt: houd minimaal 1,5 meter afstand en was regelmatig uw handen met zeep. De sporttoestellen worden niet schoongemaakt door de Bosorganisatie. Hiervoor moet u zelf materiaal meenemen.

Kijk voor de laatste richtlijnen voor sporten in de buitenlucht op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport.

Ik zie groepen volwassenen sporten in het Bos, hoe zit dit?

De Bosbaan, cricketveld, Wagenerstadion en veld van AH&BC zijn door het NOC*NSF aangemerkt als topsportlocatie. Deze mogen door een selecte groep topsporters worden gebruikt.

Kijk voor de laatste richtlijnen voor sporten in de buitenlucht op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport.

Varen de pontjes?

Rederij Oeverloos en veerpontje Ome Piet varen zoals altijd tot half oktober.

Op de vertrek- en aankomstpunten van rederij Oeverloos en op het schip hangen posters die passagiers erop wijzen de landelijke richtlijnen van de Rijksoverheid ook op de boot te volgen. Op het schip staat een ton waarin u een vrijwillige bijdrage voor de overtocht kunt doen.

Zijn de kinderbaden gevuld?

Beide kinderbaden zijn vanaf mei tot en met september van 10:00 tot 19:00 uur gevuld met water bij een buitentemperatuur van boven de 20 graden en bij droog weer. In september is het Groot Kinderbad bij een buitentemperatuur van boven de 20 graden en bij droog weer, alleen in de weekeinden open. Bij grensgevallen wordt per dag overwogen of beide baden (of alleen het Klein Kinderbad) worden gevuld met water. Zie ook Zwemmen en kinderbaden in het Amsterdamse Bos.

Kunnen we zwemmen in het Bos?

Voor het natuurlijk zwemwater gelden de richtlijnen van de Rijksoverheid voor de openbare ruimte: wilt u een frisse neus halen, houd dan altijd 1,5 meter afstand tot elkaar en vermijd groepen. Kijk op zwemwater.nl voor de waterkwaliteit van de officiële zwemlocatie in de Grote Vijver.

Rijdt de Bosmobiel wel?

De Bosmobiel rijdt dit jaar helaas niet. In verband met de maatregelen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de organisator van de Bosmobiel besloten de activiteiten dit jaar (2020) te staken. De meeste deelnemers en vrijwilligers vallen in de risicogroep. Het is voor de organisator niet haalbaar om de anderhalve-meter-scheiding in de mobielen te realiseren, of een zodanig veilige afscherming maken dat risico’s vermeden worden.

Mogen we barbecueën in het Bos?

Barbecueën is vanaf 1 juli 2020 weer toegestaan in het Amsterdamse Bos.

Open vuur maken in het Amsterdamse Bos is niet toegestaan in verband met de schade, overlast en brandgevaar die dit met zich meebrengt. U mag barbecueën in het Amsterdamse Bos, mits andere bezoekers er geen hinder van ondervinden en er geen schade ontstaat. De barbecue moet 5 meter van de bosrand af staan. Plaats hem minstens 50 centimeter boven de grond, zodat het gras niet verschroeit.

U kunt ook gebruik maken van één van de 6 openbare barbecues. Deze staan op de Kleine en Grote Speelweide en de Dagrecreatie. U hoeft zelf alleen nog een rooster (minimaal 45 x 45 cm, maximaal 50 x 50 cm) en houtskool mee te nemen. Wegwerpbarbecues passen ook in deze vaste barbecues. Het is niet toegestaan hout uit het Bos voor de barbecue te gebruiken. Kampvuren en houtskoolvuurtjes zijn verboden.

Zijn de attracties en eet- en drinkgelegenheden in het Bos open?

Kijk voor het laatste nieuws van elke attractie en eet- en drinkgelegenheid op hun eigen website of facebookpagina.

Mag een ruiter paardrijden in het Bos?

Kijk voor de laatste richtlijnen voor sporten in de buitenlucht op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport.

Zijn de maneges in het Bos open?

Kijk voor het laatste nieuws van de maneges op hun eigen website of facebookpagina.

Voor de laatste richtlijnen voor sporten in de buitenlucht, zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport.

Mogen maneges weer met groepen in het Bos paardrijden?

Kijk voor de laatste richtlijnen voor sporten in de buitenlucht op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport.

Welke evenementen in het Amsterdamse Bos gaan nog door?

Op de Boskalender vindt u een overzicht van de evenementen.

Kan ik een feestje organiseren in het Bos?

Neem voor het organiseren van een evenement contact op met onze eventmanagers, via het aanvraagformulier evenement.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven.

Mag ik vissen in het Bos?

Volwassenen mogen in de buitenlucht sporten – dus ook vissen, mits zij 1,5 meter afstand van elkaar houden. U kunt op meerdere plekken uw hengel uitgooien in het Bos. U dient wel een visvergunning op zak te hebben en lid te zijn van de Amsterdamse Hengelsportvereniging. Zie ook: Vissen.

Worden de waterhappertjes in het Bos afgesloten vanwege corona?

Waternet beheert de waterhappertjes in het Bos. Zij volgen het uitgangspunt van het RIVM. De waterhappertjes blijven open omdat het risico niet meer of anders is dan met reguliere kranen. Wel is het verstandig hygiënisch met de kraan om te gaan (net zoals thuis), om maagdarmklachten te voorkomen.

Is de drijvende vlonder Amsterdecks open?

De nieuwe drijvende vlonder in het noorden van het Bos is weer open.

Worden de voetbaldoelen weer geplaatst?

De voetbaldoelen worden dit jaar niet geplaatst als gevolg van de noodverordening van de Veiligheidsregio van 26 maart 2020, om groepsvorming te voorkomen en de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Kan ik 's nachts parkeren?

Sinds 20 augustus 2020 is een aantal parkeerplaatsen in het Amsterdamse Bos tussen 00.00 en 06.00 uur verboden terrein. Het verbod is bedoeld om illegale feesten en het risico op besmetting bij dit soort bijeenkomsten tegen te gaan.
Lees verder in dit nieuwsbericht: amsterdamsebos.nl/nieuws-0/2020/verbod-delen-amsterdamse-bos-nachtelijke.

Tot slot

We rekenen erop dat iedereen zich aan de regels houdt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Houd 1,5 meter afstand, spreek met maximaal 4 mensen af buiten je huis en was vaak je handen. Heb je klachten, blijf thuis en laat je testen. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle en voorkomen we dat de ziekenhuizen overbelast raken.

Meer informatie: amsterdam.nl/coronavirus.

Lees op de website van de Rijksoverheid de laatste maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

English: Frequently asked questions about the coronavirus and the Amsterdamse Bos

Read frequently asked questions concerning the coronavirus and the Amsterdamse Bos here.

Are the toilets open?

The four toilets groups are open again. They are cleaned twice a day. Bring your own disinfectant and/or hand sanitizer.

Is the Boswinkel (Forest shop) open?

There are several fun activities for children again. The opening hours are:

  • Monday and Tuesday: closed
  • Wednesday to Friday: open from 12.00 to 17.00
  • Saturday and Sunday: open from 10.00 to 17.00
Visitors are urged to wear a face mask in De Boswinkel. That's how we protect each other. The Bos op Zolder exhibition will remain accessible. You may have to wait a while to view the exhibition.

You can reach the Boswinkel via telephone (020-545 6100) at the usual opening hours (Tuesday to Sunday, 10.00 to 17.00) and e-mail (deboswinkel@amsterdam.nl).

Is taking part in sports allowed at the Amsterdamse Bos?

For the latest rules that apply indoors and outdoors, visit: https://www.government.nl/latest/news/2020/10/13/partial-lockdown-needed-to-bring-down-infections.

Is the sports equipment available?

Visitors can use the sports and training equipment in the Amsterdamse Bos.

Keeping at least 1.5 meter distance and regularly washing your hands with soap also applies here. The sports equipment is not cleaned by the Amsterdamse Bos organization. For cleaning, visitors must bring their own material.

For the latest rules that apply indoors and outdoors, visit: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/public-life.

I see groups of adults sporting at the Amsterdamse Bos, why?

The rowing track De Bosbaan, the cricket field, the Wagenerstadion and the field of AH&BC have been assigned as elite sports locations by the NOC*NSF, for a select group of elite athletes with a status.

For the latest rules that apply indoors and outdoors, visit: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/public-life.

Are the small ferries sailing?

Shipping company Oeverloos is sailing at the usual times. At the departure and arrival points of shipping company Oeverloos are posters pointing out to passengers that they are to follow the national guidelines by the government regarding corona on the boat too. On the ship is a tip jar where you can put in a voluntary contribution for the boat trip.

Are the children’s paddling pools filled?

The paddling pools are open. The pools are filled when the weather is dry, with an outside temperature above 20 degrees. Parents and supervisors please notice: keep 1.5 meter distance.

Can we go swimming in the Amsterdamse Bos?

For the natural swimming waters, the guidelines from the RIVM (National Institute for Public Health and the Environment) for public spaces apply: keep 1.5 meter distance and avoid groups. Visit zwemwater.nl for the quality of the swim water at the official swimming location in De Grote Vijver (The Large Pond).

Is the Bosmobiel (the Forest bus/vehicle) driving?

Unfortunately, the Bosmobiel is not driving this year. Because of the government measures to hold back the spread of the coronavirus, the organizer has decided to stop the activities this year. Most participants are in the risk group. It is not possible to realize 1.5 meter separations in order to avoid risks.

Can we barbecue in the Amsterdamse Bos?

Barbecueing is permitted, open fire is not.

Are the attractions and eating and drinking facilities open?

For the latest news, visit the website or Facebook page of each attraction and eating and drinking facility.

Can I go horse riding in the Amsterdamse Bos?

For the latest rules that apply indoors and outdoors, visit: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/public-life.

Are the riding schools in the Amsterdamse Bos open?

Visit the websites of the riding schools for the latest news.

For the latest rules that apply indoors and outdoors, visit: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/public-life.

Which events in the Amsterdamse Bos are still on?

You can find an overview of events on the Boskalender (Amsterdamse Bos calendar).

Can I organize a party in the Amsterdamse Bos?

Contact our event managers if you want to organize an event, with the application form for events. Also see: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/public-life.

Can I go fishing in the Amsterdamse Bos?

Adults can go sporting outdoors, fishing is permitted as well. As long as they keep 1.5 meter distance. You do need a fishing licence and a membership with the Amsterdamse Hengelsportvereniging (Fishing Club). See also: Fishing.

Are the drinking fountains closed because of the coronavirus?

The drinking fountains remain open because the risk is no greater than with regular water taps.

However, it is advisable to keep the usual hygiene in mind when using the water taps, to prevent gastrointestinal complaints.

Is the floating platform Amsterdecks open?

The new floating deck in the north of the Amsterdamse Bos is open.

Are the football goal posts being placed again?

The goals are not being placed as a result of the emergency ordinance from the RIVM (National Institute for Public Health and the Environment), in order to prevent large groups and the spread of the coronavirus.

Can I park at night?

Since 20th August 2020 it is prohibited to park at several parking lots in the Amsterdamse Bos between midnight and 6 a.m. The ban is intended to combat illegal parties and the risk of contamination at these types of gatherings. Also see (in Dutch): www.amsterdamsebos.nl/nieuws-0/2020/verbod-delen-amsterdamse-bos-nachtelijke.

In conclusion

It is crucial that we maintain a distance of 1.5 metres from other people and keep following the basic rules.

More information: amsterdam.nl/en/coronavirus/covid19.

Visit the website of the National Government (in English) for the most recent measures against the spread of the coronavirus.