Verbergen

Coronavirus: het laatste nieuws voor het Amsterdamse Bos vindt u op amsterdamsebos.nl/coronavirus.

Pad tot huidige pagina
Diemerpark, foto: Edwin van Eis

Onderzoek naar mogelijkheden aardwarmte

Amsterdam wil in 2040 volledig aardgasvrij zijn. Dat betekent dat we moeten zoeken naar alternatieven voor aardgas. Een mogelijk alternatief is aardwarmte, ook wel geothermie genoemd. Dat is warmte die diep in de bodem ligt opgeslagen. Van half juni tot en met september onderzoekt Energie Beheer Nederland (EBN) of er aardwarmte aanwezig is in de omgeving van Amsterdam. Ook in het Amsterdamse Bos.

Er worden boringen gedaan in de grond, langs 4 verschillende routes door de stadsdelen Zuidoost, Noord, Nieuw-West, Oost en het Amsterdamse Bos. Het boren start in de week van 14 juni in Zuidoost. Het onderzoek eindigt in september in Oost.

Amsterdamse Bos

Op deze 2 kaarten is aangegeven waar in het Amsterdamse Bos het onderzoek plaatsvindt:

Onderzoekslocaties in het zuiden van het Amsterdamse Bos:

Onderzoekslocaties in het Schinkelbos:

De groene stippellijn geeft het theoretische tracé weer, de punten zijn de geplande boorpunten.

Wat u ervan merkt

Tijdens het onderzoek kunt u een tractor met een kleine boorinstallatie achterop door de stadsdelen zien rijden. Deze installatie boort gaten van maximaal 50 meter diep en 10 centimeter breed. De boringen worden zowel overdag als in de avond gedaan en alleen in het gras, het park of de berm. Onderin de boorgaten worden zeer lage hoeveelheden seismische lading geplaatst en tot ontploffing gebracht. Er kan een lichte trilling te voelen of horen zijn. Daarbij is er geen gevaar voor mens, dier of natuur.

Inzicht in de mogelijkheden

Met de gegevens van het onderzoek krijgen we inzicht in de mogelijkheden voor het winnen van aardwarmte. Om de volgende stappen te bepalen, is hierna weer vervolgonderzoek nodig.

Meer weten