Verbergen

Coronavirus: het laatste nieuws voor het Amsterdamse Bos vindt u op amsterdamsebos.nl/coronavirus.

Pad tot huidige pagina
Bestrijding eikenprocessierups

Bestrijding eikenprocessierups weer van start

22 april 2021

Deze week beginnen we weer met de bestrijding van de eikenprocessierups, nu de rupsen uit de eitjes kruipen. Houd voldoende afstand van het werk, ook met uw huisdier.

Vanaf 21 april besproeien we op verschillende plekken eikenbomen met nematoden. Dat zijn kleine aaltjes die de rupsen binnendringen. Daardoor gaan de rupsen dood. Het behandelen van de bomen moet binnen 10 dagen herhaald worden en vindt plaats tussen 20:00 en 6:00 uur ‘s nachts. Dit is de meest optimale periode voor de nematoden om licht en uitdroging te overleven.

3 fasen

De besproeiing is de 1e fase van de bestrijding van de eikenprocessierups. Daarna volgen er nog 2. Als de rupsen voor de 2e en 3e keer vervellen en de blaadjes van de bomen groter worden, gaat een bacteriepreparaat de beestjes te lijf op andere locaties in de stad. De laatste fase bestaat uit het wegzuigen van de nesten. Vanaf dan ontwikkelen de rupsen de brandharen die zoveel overlast geven.

Let op: houd afstand van de werkzaamheden, ook met uw huisdier. De nematoden worden met een krachtige straal de eikenbomen in gespoten.

Bescherming biodiversiteit

De nematoden verdragen geen daglicht en blijven maar een paar uur in leven. Ze leven van nature in de grond en dringen alleen zachte insectenlijven als rupsen binnen. Omdat we zoveel mogelijk andere vlindersoorten willen beschermen, raadpleegt de gemeente Amsterdam ieder jaar de Vlinderstichting. Zij geven aan waar beschermde vlinders (spuiten verboden) en bedreigde vlindersoorten (spuiten alleen na zorgvuldige afweging) leven.

Daarnaast is dit jaar ook de NDFF (Nationale Database Flora en Fauna) geraadpleegd om te kijken waar vlindersoorten voorkomen die eikenbomen als waardplant hebben. Dat zijn de eikenpage, verschillende eikenbladrollers en voorjaarsspanners. Ook daar spuiten we zo min mogelijk om deze soorten te beschermen.

Amsterdam heeft de ambitie om jaarlijks 10% minder biologische bestrijdingsmiddelen in te zetten. Om dit te kunnen doen moeten er meer natuurlijke vijanden worden aangetrokken. Dit doen we door nestkastjes voor vogels en vleermuizen op te hangen, door bloemrijke mengsels in te zaaien, en door zo min mogelijk te maaien rondom eikenbomen.

Kijk ook naar het filmpje met uitleg van boswachter Claudia Plaisier:

Zie ook