Pad tot huidige pagina

Renovatie 14 bruggen in Bos

Het Amsterdamse Bos werkt sinds 2020 achterstallig onderhoud aan bruggen weg. Vanaf 10 oktober tot maart 2023 herstellen we 14 bruggen. Vanwege de werkzaamheden is het soms nodig paden tijdelijk af te sluiten voor wandelaars en fietsers. Dit geven we ter plaatse aan.

De gemeente Amsterdam knapt 5 bruggen op aan de Amstelveense Poel, 6 bruggen bij de Meerzicht-eilanden in het noorden van het Bos, 1 brug bij het Bostheater, 1 brug in het Schinkelbos en 1 brug nabij de Hooglanderkudde in het zuiden (Schinkelpolder). Op de kaart onderaan deze pagina zijn de locaties van de bruggen te vinden.

Reiniging en onderhoud

We reinigen de bruggen en vervangen beschadigde dekdelen door nieuwe. Ook repareren of vervangen we beschadigde leuningonderdelen. We gebruiken azobé hout met FSC-keurmerk en verf in de oorspronkelijke kleur om het kenmerkende beeld van de bruggen te behouden. In de uitklapbare tabel onder de tekst ziet u het werk per brug.

Gedeeltelijke afsluiting pad oostzijde Poel

Het werk aan bruggen 1542, 1543, 1523 en 1524 is inmiddels afgerond. Op maandag 14 november start het werk aan brug 1525 aan de oostzijde van de Poel. Het pad aan de oostzijde van de Poel wordt afgesloten tussen brug en 1525 en de T-splitsing aan de zuidzijde. De afsluiting wordt ter plaatse aangegeven met hekken en tijdelijke borden. Deze afsluiting duurt tot ongeveer vrijdag 2 december.

Ook als we werken aan de andere bruggen is het soms nodig paden tijdelijk af te sluiten. De afsluitingen kondigen we aan met een update op deze pagina.

Meerjarig groot onderhoud

De werkzaamheden zijn onderdeel van een meerjarige aanpak van gemeente Amsterdam om achterstallig onderhoud weg te werken en staan beschreven in het Bosplan 2020-2030. Door de spreiding van het werk houden we het Bos zoveel mogelijk toegankelijk.

We verbeteren onder meer paden en renoveren bruggen. Ook in 2023 en 2024 gaan we hiermee door. De volgende onderhoudsperiode gaat van start in september 2023. We werken dan onder andere aan bruggen 518, 528 en 544. De voorbereiding hiervoor is al gestart.

Overzicht onderhoudswerkzaamheden oktober 2022 – maart 2023

Brugnummer

Locatie

Werkzaamheden

Planning

1542

De Poel, zuidzijde

Reiniging + onderhoud leuning

Gereed

1543

De Poel, zuidzijde

Reiniging + onderhoud leuning + aanbrengen antisliplaag

Gereed

1523

De Poel, zuidzijde

Reiniging

Gereed

1524

De Poel, zuidzijde

Reiniging

Gereed

1525

De Poel, oostzijde

Reiniging+ funderingsherstel + vervangen brugdek (inclusief aanbrengen antisliplaag)

14-11-22 tot 02-12-22

1514

Meerzicht eilanden

Onderhoud leuning + vervangen brugdek

1515

Meerzicht eilanden

Onderhoud leuning + vervangen brugdek

1516

Meerzicht eilanden

Onderhoud leuning + vervangen brugdek

1517

Meerzicht eilanden

Onderhoud leuning + vervangen brugdek

1518

Meerzicht eilanden

Onderhoud leuning + vervangen brugdek

1519

Meerzicht eilanden

Onderhoud leuning + vervangen brugdek

517

Bostheater

Reiniging + versterking brugdek zodat brug te gebruiken is voor nood-en hulpdiensten

563

Gebied grote grazers in de buurt van Land van Bosse

Reiniging + herstel stormschade leuning

1546

Schinkelbos

Reiniging + herstel leuning + aanbrengen antisliplaag

Locaties