Pad tot huidige pagina

Brug 567 gesloten voor gemotoriseerd verkeer

Brug 567 op het Sportpark in het Amsterdamse Bos is voorlopig gesloten voor gemotoriseerd verkeer.

De kwaliteit van brug 567 is dermate slecht dat de Bosorganisatie heeft besloten de brug af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. De brug blijft wel beschikbaar voor fietsers en voetgangers. We werken aan een oplossing.