Pad tot huidige pagina

Enquête participatie Amsterdamse Bos van start

De enquête waarin bezoekers van het Amsterdamse Bos zich kunnen uitspreken over hun ervaringen bij bezoek aan het Bos is gestart. Het is onderdeel van het participatieproces dat is opgezet na de inspraak op het Bosplan Amsterdamse Bos 2020-2030.

Belanghebbenden en belangstellenden kunnen zich door deelname aan de enquête uitspreken over hun ervaringen met drukte en incidenten in het Bos in het algemeen en met honden in het bijzonder. Daarnaast toetst de enquête de mening over een beperkte aanlijnplicht voor honden in het hoofdentreegebied bij de Bosbaan en op de doorgaande hoofdpaden en –wegen.

Omdat het Bos en Amstelveen het belangrijk vinden dat honden ook in het hoofdentreegebied kunnen blijven loslopen, wordt onderzocht of er bijvoorbeeld twee losloopgebieden en een zwemstrand ingericht kunnen worden. Ook mensen zonder hond kunnen hun mening geven.

Toenemend aantal bezoekers

De uitvoering van een aantal punten uit het Bosplan pakken Amsterdam en Amstelveen gezamenlijk op. De evaluatie van het hondenbeleid is daar één van. Dat is nodig omdat de afgelopen 20 jaar het bezoek aan het Bos gestegen van 4,5 miljoen naar meer dan 6 miljoen bezoeken per jaar. Heel veel mensen genieten volop van hun verblijf en activiteiten in het Bos.

Het toenemend aantal bezoeken gaat echter gepaard met een verstoring van de natuurontwikkeling en onveilige situaties. Hier zijn in de meeste gevallen ook honden bij betrokken. Dit is de reden dat in het Bosplan 2020 – 2030 als actie is opgenomen in een participatief proces te kijken naar een mogelijke aanpassing van het huidige beleid. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat honden en hun baasjes welkom zijn en blijven in het Bos: om de hond uit te laten rennen, te wandelen en elkaar te ontmoeten.

Enquête

Op advies van participatie-experts is voor een enquête gekozen, vanwege de coronabeperkingen. Deze participatievorm biedt zo veel mogelijk mensen de ruimte om hun mening te geven. Zowel het Amsterdams burgerpanel als het Amstelveens burgerpanel kunnen de enquête invullen en een aantal Amstelveners en Amsterdammers die willekeurig zijn geselecteerd wordt gebeld.

U kunt meedoen met de enquête via https://onderzoek.amsterdam.nl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=O21112. Deelname kost ongeveer 10 minuten. De vragenlijst blijft tot en met 26 september open staan. Wie een inspraakreactie heeft gegeven op het Bosplan heeft bericht over de enquête ontvangen.

Vervolgproces

Naar verwachting zijn de resultaten aan het begin van de herfst bekend. Op basis van deze resultaten, een online vervolggesprek over de aanpassingsvoorstellen en inrichting van nieuwe gebieden en adviezen van experts worden concrete maatregelen uitgewerkt. De resultaten en de maatregelen zijn naar verwachting in het najaar bekend en zijn vervolgens te vinden op amsterdamsebos.nl. Ook op facebook.nl/amsterdamsebos is informatie te vinden.

Zie ook