Pad tot huidige pagina

Onderhoud Bosbaansluis

Het Hoogheemraadschap Rijnland voert in het voorjaar en najaar van 2021 onderhoudswerkzaamheden uit aan de Bosbaansluis.

In het voorjaar is het metselwerk van de wanden schoongemaakt en opnieuw gevoegd. In het najaar worden de sluisdeuren vervangen, van 13 september tot 15 november. Dan wordt ook de schotbalkenloods verwijderd.

Daarnaast worden nog enkele onderhoudswerkzaamheden aan de nabijgelegen Koenensluis verricht, van oktober tot medio november 2021.

Brug 507 over de sluis wordt niet gestremd, bezoekers zullen er weinig of geen hinder van het werk ondervinden. Het vaarverkeer is in de genoemde periodes grotendeels gestremd.

Kijk voor meer informatie op de website van Rijnland: https://www.rijnland.net/actueel/nieuwsoverzicht/vervanging-sluisdeuren-bosbaansluis.

De data zijn onder voorbehoud van wijzigingen.