Pad tot huidige pagina

Project Ruimte voor natuur in 2e fase

Vanaf 4 oktober start de 2e fase van de uitvoering van een van de ambities uit het nieuwe Bosplan: meer ruimte voor de natuur. In het zuiden van het Bos onder de A9 worden overbodige en parallelle paden verwijderd. Zo ontstaat een groter stuk aaneengesloten bos, waar de natuur de ruimte krijgt. We verwachten dat het werk voor de zomer van 2022 klaar is.

Planning

De restwerkzaamheden uit fase 1 zijn klaar op 17 oktober. Intussen starten op 4 oktober fasen 2.1 en 2.2. De fasen staan gepland, onder voorbehoud van kleine wijzigingen en aanvullingen:

  • Fase 2.1 en 2.2 van 4 oktober 2021 tot 21 januari 2022
  • Fase 2.3 en 2.4 van 24 januari 2022 tot april/mei 2022

Beplanting aangevuld

Op de oude paden komt beplanting die past bij het gebied. Een klein deel van dat gebied is droog essen-iepenbos. Daarbij past beplanting zoals wilde kardinaalsmuts, hazelaar, vogelkers, maar ook haagbeuk, beuk, fladderiep en zomerlinde. Een groot deel van de oude paden wordt beplant met hondsroos, sleedoorn, wegedoorn, gelderse roos en eenstijlige meidoorn. Deze soorten passen bij een gemengd essen-iepenbos en eiken-haagbeukenbos.

Hoge biodiversiteit

Essen-iepenbossen en eiken-haagbeukenbossen zijn relatief rijke bosecosystemen die zorgen voor een hoge biodiversiteit. De nieuwe beplanting zal naar verwachting heel interessant zijn voor de bosereprijs, grote keverorchis, kleine kaardebol, tongvaren en lievevrouwebedstro. Maar ook appelvink, boomklever, kleine bonte en groene specht. We hopen dat zij zich gaan vestigen of verder ontwikkelen in het Bos!

Minder CO2 uitstoot door hergebruik grond

Het project is meer dan natuurvriendelijk, omdat er ook minder CO2 uitstoot is. Dit komt doordat de grond waarmee de paden worden opgevuld, al op een depot naast het projectgebied ligt. Deze grond is afkomstig uit het Bos.

U kunt dit kaartje ook downloaden: Overzichtstekening project Ruimte voor Natuur fase 2 (PNG, 366 kB).