Pad tot huidige pagina

Waarschuwing blauwalg Bosbaan opgeheven

Bij kwaliteitscontrole van het water in de Bosbaan was op 29 juli 2021 blauwalg geconstateerd. Inmiddels is het water herbemonsterd, daarbij is geen normoverschrijding waargenomen.

De Bosbaan is een (top-)sportlocatie waar geroeid en gevist wordt. Het is geen zwemlocatie. De kwaliteit van het water in de Bosbaan wordt regelmatig onderzocht op verontreiniging.