Pad tot huidige pagina

Aanbrengen dam/duiker Radarterrein

Om het Radarterrein beter te ontsluiten leggen we een nieuwe dam/duiker aan. Ook worden hiermee paden met elkaar verbonden. Het werk vindt naar verwachting plaats van 18 maart t/m eind mei 2022.

Het Radarterrein ligt naast het evenemententerrein Land van Bosse en wordt soms ingezet bij evenementen. Met de dam/duiker creëren we een extra toegang tot het terrein. Ook wordt hiermee het pad op het terrein aangesloten op het padennetwerk in het Bos.

Bosbezoekers ondervinden geen hinder van de werkzaamheden.

De planning is onder voorbehoud van wijzigingen.