Pad tot huidige pagina

Asfalt met olijfolie?

Proef met circulair asfalt in het Amsterdamse Bos

Sinds november 2021 doet het Amsterdamse Bos mee aan een proef met duurzamer asfalt. Een deel van het wandel- en fietspad in het verlengde van de Duizendmeterweg ten noorden van het Bostheater heeft een onderlaag van asfalt, gemengd met plantaardige biobased olie (olijfolie) gekregen. Deze laag is milieuvriendelijker omdat hij koud kan worden aangelegd. Dat scheelt veel aardgas en daardoor CO2- uitstoot.

Naast het proefvak is door bouwer Dura Vermeer ook een laag traditioneel asfalt aangelegd, om te kunnen vergelijken. Half mei 2022 is dat onderzoek afgerond.

Circulair en uitstootvrij

De gemeente Amsterdam wil in 2050 een volledige circulaire en duurzame infrastructuur hebben en CO2 verminderen. Ook wil de gemeente uitstootloos bouwen zonder broeikasgassen, luchtvervuiling en geluidsoverlast, door de inzet van zo veel mogelijk elektrisch materieel. Het Amsterdamse Bos draagt daaraan bij.

Van het ‘ouderwetse’ asfalt slaat de damp af. Boven in de foto het nieuwe koude asfalt.

Van het ‘ouderwetse’ asfalt slaat de damp af. Boven in de foto het nieuwe koude asfalt.

Duurzaam uitgevoerd

Dura Vermeer heeft het contract voor infraprojecten in het Amsterdamse Bos. Dat betekent dat wij sinds eind 2019 intensief samenwerken. Veel doorgaande paden die wij opknappen, krijgen een nieuwe laag asfalt. De infraprojecten worden zo veel mogelijk uitgevoerd in lijn met de duurzaamheidsambities van zowel Dura Vermeer als het Amsterdamse Bos.

De proef met het circulaire koude asfalt is een stap om de duurzame en klimaatadaptieve doelstellingen te realiseren. In het filmpje leggen de experts uit hoe het precies werkt.