Pad tot huidige pagina
Bestrijding eikenprocessierups

Bestrijding eikenprocessierups weer van start

21 april 2022

De bestrijding van de eikenprocessierups gaat weer beginnen. De rupsen kruipen binnenkort uit hun eitjes. De haren van de rups kunnen lichamelijke klachten veroorzaken. Houd voldoende afstand van het werk, ook met uw huisdier.

Deze maand start de gemeente Amsterdam met het bestrijden door eikenbomen op plekken waar veel overlast is geweest te besproeien met nematoden. Dat zijn kleine aaltjes die de rupsen binnendringen. Daardoor gaan de rupsen dood. Het behandelen van de bomen moet binnen 10 dagen herhaald worden en vindt plaats tussen 20:00 en 6:00 uur ‘s nachts. Dit is de meest optimale periode voor de nematoden om licht en uitdroging te overleven.

Bestrijding in 3 fasen

  1. Vanaf half april (25 april start in het Bos): besproeiing met nematoden.
  2. Mei: als de rupsen voor de 2e en 3e keer vervellen en de blaadjes van de bomen groter worden, gaat een bacteriepreparaat de beestjes te lijf.
  3. Eind mei, begin juni: het wegzuigen van de nesten. Vanaf dan ontwikkelen de rupsen de brandharen die zoveel overlast geven.

Het wegzuigen gebeurt met een soort grote stofzuiger of met de hand. Hier gaan we ook mee door als de rupsen vlinders zijn geworden. Dat is belangrijk, omdat lege nesten met achtergebleven brandharen tot wel 8 jaar voor jeuk en allergie kunnen zorgen. Plekken waarvan we weten dat er veel nesten zijn en waar veel mensen rondlopen, zijn als eerste aan de beurt.

Let op: houd afstand van de werkzaamheden, ook met uw huisdier. De nematoden worden met een krachtige straal de eikenbomen in gespoten.

Kaart

Bekijk op de kaart op welke locaties gewerkt wordt aan de bestrijding van de rupsen: https://experience.arcgis.com/experience/bc465c1f0d414b2d81df461964cc5a0c.

Op deze kaart ziet u nesten die dit seizoen zijn gemeld: https://maps.amsterdam.nl/eikenprocessierups/.

Zelf nesten gezien? Laat het weten

Als u vanaf eind mei (nesten van) de eikenprocessierups heeft gezien, kunt u dit melden via 14 020 en Meldpunt openbare ruimte. U helpt hiermee om zoveel mogelijk nesten op te sporen, zodat we ze kunnen weghalen.

Jeuk en uitslag

Een volgroeide eikenprocessierups heeft ongeveer 700.000 haartjes. Die haartjes geven ons jeuk, huiduitslag en geïrriteerde ogen en luchtwegen. Vanaf eind mei veroorzaken de haren gezondheidsklachten bij mens en dier. Daarom bestrijden we de rups.

Bescherming biodiversiteit

De nematoden verdragen geen daglicht en blijven maar een paar uur in leven. Ze leven van nature in de grond en dringen alleen zachte insectenlijven als rupsen binnen. Omdat we zoveel mogelijk andere vlindersoorten willen beschermen, raadpleegt de gemeente Amsterdam ieder jaar de Vlinderstichting. Zij geven aan waar niet gespoten kan worden omdat er beschermde vlinders leven en waar bedreigde vlindersoorten voorkomen, waarbij spuiten alleen na zorgvuldige afweging kan plaatsvinden.

Daarnaast wordt ook de Nationale Database Flora en Fauna geraadpleegd om te kijken waar vlindersoorten voorkomen die eikenbomen als waardplant hebben. Dat zijn de eikenpage, verschillende eikenbladrollers en voorjaarsspanners. Ook daar spuiten we zo min mogelijk om deze soorten te beschermen.

Natuurlijke bestrijding

Amsterdam probeert de rups zo natuurlijk mogelijk te bestrijden. De ambitie is om in 5 jaar de helft minder biologische bestrijdingsmiddelen in te zetten. Vorig jaar (het 1e jaar) is dat gelukt door 14,7 procent minder behandelingen uit te voeren. Dat doen we door natuurlijke vijanden van de rups aan te trekken. Zo hebben we nestkasten voor vogels en vleermuizen die rupsen eten opgehangen, zaaien we bloemrijke mengsels in en maaien zo min mogelijk rondom eikenbomen.

Kijk ook naar het filmpje met uitleg van boswachter Claudia Plaisier: