Pad tot huidige pagina

Bodemverbetering Bloesempark door inzet wormen en schimmels

De gezondheid van de Japanse sierkersen in het Bloesempark gaat al een paar jaar achteruit. De belangrijkste oorzaken zijn dat de bodem verdicht is en dat er te weinig bodemleven is. We proberen de bodemkwaliteit in het Bloesempark te verbeteren door de inzet van wormen en schimmels.

We houden de Japanse sierkersen in het Bloesempark al langere tijd in de gaten. De bomen lijken niet echt te floreren. Daarom hebben we in de loop der jaren al verschillende onderzoeken uitgevoerd. Een heel aantal verschillende oorzaken zorgt er samen voor dat de bomen het niet zo naar hun zin hebben. De twee belangrijkste zijn dat de bodem verdicht is en dat er te weinig bodemleven is. Hoor er alles over in de onderstaande video of lees verder.

Bodemverdichting

Verdichting is het compacter worden en vervormen van de bodem. Het ontstaat doordat de bodem belast wordt met gewicht. In het Bloesempark zorgt het hoge bezoekersaantal elk jaar tijdens de bloesemperiode voor een enorme belasting voor de bodem.

Bodemverdichting brengt langdurige tot onherstelbare schade toe aan de structuur van de bodem en heeft een negatieve invloed op de verhouding water en lucht in de bodem. Dit beïnvloedt de vegetatie, omdat de beschadigde bodem moeilijk tot geen water doorlaat, waardoor een zure en extreme groeiomgeving ontstaat.

Foto door Gabriela Braendle

Wormen en schimmels

Het Bos is op zoek gegaan naar een duurzame oplossing om tot een gezondere bodem te komen. Een gezonde bodem bestaat uit een rijk bodemleven, dat de bodem luchtig houdt. We willen de bodem in het Bloesempark verbeteren door wormen en schimmels uit te zetten. Schimmels zorgen voor een betere bodemstructuur met hun lange schimmeldraden. Wormen voelen zich prettiger bij de aanwezigheid van schimmels. Ze graven verticale gangen. Dat maakt de doorworteling en afwatering beter. Deze duurzame wijze van bodemverbetering wordt nog niet vaak toegepast. Het Amsterdamse Bos staat open voor nieuwe innovatieve toepassingen.

We zetten de wormen en de schimmels uit in maart, voorafgaand aan de bloesemperiode. We  verwachten dat de Japanse kersen vitaler worden, wanneer de bodem waar de bomen in staan gezonder is, met een rijker bodemleven. Daarmee is het Bloesempark in principe bestand tegen het hoge bezoekersaantal tijdens de komende bloesemperiode. Vanzelfsprekend monitoren we dit. We houden in de gaten of de bomen het beter gaan doen of dat er nog andere maatregelen nodig zijn.

Nature-based Solutions

Het toevoegen van wormen en schimmels aan de bodem om de kwaliteit te verbeteren, is een typisch voorbeeld van zogenaamde 'Nature-based Solutions' (NbS). De naam geeft het al een beetje aan: dit zijn oplossingen die geïnspireerd en ondersteund worden door de natuur. Rijksoverheid omschrijft Nature-based Solutions als: "acties die de bescherming, het duurzaam beheer en het herstel van natuurlijke en beheerde ecosystemen mogelijk maken, die tegelijkertijd het menselijk welzijn en de biodiversiteit ten goede kunnen komen.". Een mooie samenwerking dus tussen Team Amsterdamse Bos en de natuur om de gezondheid van het Bos te bevorderen!

Bodemploffen

In het verleden hebben we de bodem van het Bloesempark al een keer geploft. Daarbij hebben we onder hoge druk lucht en voedingsstoffen in de grond geperst, waardoor de bodem open is gebarsten. De bomen leken het goed te doen, maar tijdens monitoring bleek toch dat het resultaat veel minder was dan verwacht. Bovendien zou bij nieuwe verdichting de maatregel regelmatig herhaald moeten worden. Het Bos heeft daarom naar een duurzamere oplossing gezocht.