Pad tot huidige pagina

Bodemvervuiling in het Amsterdamse Bos

De bodem is het fundament van het Amsterdamse Bos. Om de natuur goed te laten ontwikkelen en veilig en gezond te kunnen ontspannen in het bos, is het belangrijk dat we de bodem goed beheren. Het Amsterdamse Bos bestaat al 90 jaar. Dat vervuiling in het bos voorkomt, is niet anders dan op andere plekken in Amsterdam of Nederland.

In de tijd dat het bos werd aangelegd zijn niet altijd schone materialen gebruikt, denk bijvoorbeeld aan oeverversteviging met puin. Ook vroegere activiteiten hebben hun sporen in de bodem achter gelaten. Hierdoor is de bodem op sommige plekken in het bos verontreinigd met stoffen zoals teer, lood, zink en olie. Dit is vervelend, maar levert geen gezondheidsrisico's op, ook niet voor de gebruikers van het voedselbos. Dat er bepaalde stoffen voorkomen wil niet zeggen dat er gezondheidsrisico’s zijn. Een bodemvervuiling waarmee je niet in contact komt, levert geen gezondheidsschade op. Onlangs stelde de gemeenteraad vragen over hoe het zit met bodemvervuiling in het bos. Die vragen zijn inmiddels beantwoord. We vertellen er hier graag meer over.

Wanneer gewerkt wordt in de grond, moet de bodemkwaliteit worden onderzocht om er zeker van te zijn dat je er veilig kan werken. En omdat het Amsterdamse Bos flink in ontwikkeling is, laten we regelmatig bodemonderzoeken uitvoeren. Dit gebeurt door een onafhankelijk onderzoeksbureau. De onderzoeksmethode is strikt gereguleerd en de rapportages worden voor het merendeel gecontroleerd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Ook de bodem bij het Voedselbos is onderzocht en de conclusie was dat deze veilig en gezond is voor haar gebruikers en voor de mensen die de gewassen uit het bos eten.

Daarnaast  kijken we ook naar plekken waarvan we verwachten dat er mogelijk risico’s zijn door de stoffen die in de bodem zitten. Zo zijn de afgelopen jaren speelplaatsen onderzocht op de aanwezigheid van loodvervuiling. Wanneer we weten welke stoffen en in welke mate er in de bodem zitten, kunnen we bepalen of en welke risico’s er zijn. Of er maatregelen nodig zijn wordt bepaald in samenwerking met de Omgevingsdienst (Noordzeekanaalgebied) en de GGD. Als dat het geval is worden deze door de organisatie van het Amsterdamse Bos opgepakt en uitgevoerd.

Ecologische risico’s in het Bos worden zorgvuldig aangepakt in overleg met de Provincie Noord-Holland. Door ecologisch beheer en meerdere projecten gericht op biodiversiteit, vergroot en verbetert het Amsterdamse Bos het leefgebied voor verschillende planten en dieren.

Alle gegevens en bodemonderzoeken zijn openbaar en kunnen worden ingezien via; Bodeminformatie op kaart - Loket OD NZKG