Pad tot huidige pagina

Herinrichting locatie Colijnweg 200

We richten het perceel van de voormalige dienstwoning aan de Burgemeester A. Colijnweg 200 opnieuw in. Er komt een groene inrichting die aansluit bij het karakter van het omliggende gebied. De werkzaamheden beginnen maandag 14 november en duren naar verwachting tot eind december.

Update: 25 januari 2023

Als onderdeel van de herinrichting van perceel Colijnweg 200 knappen we het voetpad naast de Colijnweg op, ter hoogte van het Bloesempark (zwart op onderstaand kaartje). Een klein deel van het pad wordt opgeheven en teruggegeven aan de natuur (rood op onderstaand kaartje).

De werkzaamheden starten woensdag 7 december en duren tot en met 23 december. Voor het beste resultaat laten we het pad daarna uitharden tot in elk geval eind februari. Het wandelpad is daarom afgesloten. Wandelaars kunnen gebruik maken van het naastgelegen fietspad. Dit staat ter plaatse aangegeven met gele borden.

Naar verwachting is dit gebied vanaf het Bloesempark vanaf februari 2023 toegankelijk.

Voormalige dienstwoning

Op deze locatie stond een dienstwoning van de gemeente Amsterdam, die bewoond werd door boswachters van het Amsterdamse Bos. In het Bosplan 2020 – 2030, ‘Onderweg naar 100 jaar Amsterdamse Bos’, staat opgenomen dat een aantal kleinschalige locaties in het Bos een nieuwe functie krijgt. Het perceel Colijnweg 200 is één van deze locaties. De voormalige dienstwoning is inmiddels gesloopt.

Rondwandeling vanuit Bloesempark

Het terrein Colijnweg 200 ligt net ten noorden van het Bloesempark. We willen de zichtbaarheid van het gebied vanuit het Bloesempark vergroten en beide gebieden letterlijk met elkaar verbinden. Het terrein wordt toegankelijk vanuit het Bloesempark, de ingang naar het terrein vanaf de Colijnweg wordt opgeheven.

We leggen een aantal bruggen aan, zodat wandelaars een rondwandeling kunnen maken vanuit het Bloesempark. Deze balkenbruggen zijn van hetzelfde ontwerp als de brug in de Waterentree in het Bos. In de drassige delen van het terrein leggen we vlonders aan. Alle overige paden zijn half verhard. Om het terrein een speelse inrichting te geven, loopt het pad over enkele verhogingen. Deze verhogingen worden aangelegd met vrijkomende grond.

Historisch gebruik en natte natuur

Vóór de aanleg van het Amsterdamse Bos bevond zich op deze locatie een boomkwekerij. In de noordzijde van het perceel leggen we de nadruk op dit historische gebruik. De bijzondere boomsoorten die hier staan als overblijfsel daarvan zijn ingepast in het ontwerp. We planten ook nieuwe bomen, zodat het zicht op zowel de Colijnweg als de A9 wordt beperkt. Richting het zuiden is de begroeiing meer open, met zichtlijnen naar het Bloesempark.

In het zuidelijk deel van het gebied ligt de nadruk op de ontwikkeling van natte natuur. Dit gebied in het Bos kent een waterrijke structuur. Deze structuur willen we versterken met natuurvriendelijke oevers en moeras. Zo wordt de waterberging vergroot. Over een brede zone wordt het maaiveld verlaagd zodat rietoever en hooiland zich kunnen ontwikkelen.

Op deze kaart uit 1940 is te zien dat op het terrein vroeger een kwekerij was: