Pad tot huidige pagina

Dijkverbetering Bleekerskade langs Hoornsloot

24 oktober 2023

Het Hoogheemraadschap Rijnland werkt aan dijkverhogingen in het Bos. Het werk wordt in fases uitgevoerd. Dit najaar wordt een gedeelte van de dijk aan de Bleekerskade langs de Hoornsloot aangepakt. Dit duurt van maandag 6 november tot en met vrijdag 22 december. Bezoekers kunnen het werkgebied passeren, maar kunnen enige hinder ervaren.

Parkeerplaats Emmakade tot Prinses Beatrixlaan

Een gedeelte van de dijk aan de Bleekerskade langs de Hoornsloot wordt verhoogd. Het gaat om het gebied tussen parkeerplaats Emmakade bij het Sportpark tot ongeveer ter hoogte van de Prinses Beatrixlaan aan de overzijde van de Hoornsloot. Er wordt gewerkt naast het pad, aan de Hoornslootzijde. Bezoekers kunnen het werkgebied passeren, maar kunnen enige hinder ervaren. Een klein aantal parkeervakken op P-Emmakade wordt gebruikt voor opslag van werkmaterialen.

Verzakt

Rijnland heeft alle dijken en kades in haar gebied getoetst. In het Bos blekende dijken op verschillende plaatsen te zijn verzakt. Om het gebied ook in de toekomst te beschermen tegen het water worden de dijken opgehoogd.

Aan de volgende kadetrajecten is de afgelopen jaren al gewerkt. In 2020 is de dijk rond Polder Meerzicht verhoogd, begin 2022 is een deel van de noordoostelijke kant van de Koenenkade verhoogd. Vanaf het najaar van 2022 tot het voorjaar van 2023 is gewerkt aan de kadetrajecten aan de westkant en de oostkant van de Koenenkade. Dit najaar wordt gewerkt aan de Bleekerskade, langs de Hoornsloot.