Pad tot huidige pagina
Dunningen in het Bos

Dunningen in het Amsterdamse Bos

Vanaf half november 2021 tot en met eind februari 2022 vinden er weer dunningen plaats in het Amsterdamse Bos, op werkdagen van 7:30 tot 16:00 uur.

Ieder winterseizoen wordt in een deel van het Amsterdamse Bos een aantal bomen gekapt. Dit noemen we het ‘dunnen' van een bos. Door het uitvoeren van dunningen kan het nog relatief jonge Amsterdamse Bos zich goed ontwikkelen tot een gezond en oud bos met grote bomen.

Door sommige bomen te kappen krijgen de ‘buur-bomen' die blijven staan, meer groeiruimte en licht. Zo kunnen ze uitgroeien tot stevige gezonde bomen en zijn daardoor beter bestand tegen ziekten en stormen.

'Blessen'

De bomen die moeten wijken worden gemarkeerd (dit noemen we 'blessen') en worden omgezaagd of geringd. Bij ringen wordt in de bast rondom de boom een cirkel ingezaagd, waardoor de sapstroom wordt onderbroken en de boom langzaam afsterft. Staand hout heeft een belangrijke functie voor bijvoorbeeld vogels, insecten en schimmels.

Het dode hout van de omgezaagde bomen laten we liggen. Hiervan profiteren allerlei mossen, planten en dieren. In de eerste 25 meter langs de paden halen we de meeste stammen weg. Dit past in het beeld van een parkbos dat we in een deel van het Amsterdamse Bos nastreven.

Op onderstaande kaart is het gedeelte van het Bos te zien waar de dunningen in november t/m februari plaatsvinden (gearceerd).

Veiligheid

Waar gehakt wordt vallen spaanders. Bij mogelijk gevaarlijke situaties worden paden afgezet. Wij verzoeken Bosbezoekers hier rekening mee te houden:

  • ga niet voorbij de afzettingen
  • ga niet in de bosdelen waar gewerkt wordt
  • houd honden aan de lijn

Bedankt voor de medewerking!