Pad tot huidige pagina

Uitbreiding ecologische verbindingszone

Aan de zuidkant van de A9 werken we de komende tijd aan uitbreiding van de ecologische verbindingszone in het Bos. De uitbreiding is ruim 300 meter lang, van de Schipholdraaibrug tot aan de Bosrandbrug. Er komt een verbinding met de bestaande natuurvriendelijke oever in de vorm van moeraseilanden.

De bestaande natuurvriendelijke oever is enkele jaren geleden aangelegd langs de Ringvaart aan de noordkant van de A9 in het Bos en vormt een belangrijke schakel in de ecologische verbindingszone (EVZ) tussen Amstelland en Spaarnwoude.

Natuurvriendelijke oevers

In deze EVZ bevinden zich natuurvriendelijke oevers, poelen en faunapassages. Planten en dieren vinden hier een geschikt leefgebied en kunnen zo andere natuurgebieden bereiken.

Natuurvriendelijke oevers lopen langzaam af en zijn begroeid met water- en oeverplanten. Ze zijn aantrekkelijk voor diersoorten zoals de ringslang, meervleermuis en de waterspitsmuis maar ook libellen, vissen, vlinders, amfibieën en vogels, die zich er kunnen voortplanten. Langs de Ringvaart creëren we ook overwinteringsplekken voor ringslangen.

Bescherming

De bestaande oever is gedeeltelijk afgegraven en de beschoeiing is vernieuwd. Dit is te zien op bovenstaande foto. Om de oever te beschermen tegen golfafslag, hebben we tijdelijke oeverbekleding aangebracht. In de loop van 2023 halen we deze witte doeken weg, en brengen we vegetatiematten aan. Waterplanten voorzien het water van zuurstof en daarmee verbetert de waterkwaliteit.

Watercompensatie

Aanleiding voor de uitbreiding van de natuurvriendelijke oever is de verbreding van de A9 door Rijkswaterstaat. Om de Schipholbrug te verbreden moet Rijkswaterstaat meer steunpunten (palen) in de Ringvaart plaatsen. Hierdoor blijft er minder ruimte over voor water in de Ringvaart.

Ter compensatie legt Rijkswaterstaat ‘nieuw water’ aan. In samenspraak met het Amsterdamse Bos is gekozen voor een natuurvriendelijke oever. Dit sluit aan op de Ecologische Structuur van Amsterdam (Structuurvisie Amsterdam 2040).