Pad tot huidige pagina

Werkzaamheden Gasunie

Gasunie voert van januari tot april 2023 werkzaamheden uit aan het gasleidingnetwerk in het Amsterdamse Bos. Er wordt gewerkt aan de noordkant van de Bosbaan en in de buurt van de Boswinkel. Om het werk goed en veilig uit te kunnen voeren is het nodig enkele paden tijdelijk af te sluiten. Wandelaars en fietsers worden ter plaatse omgeleid.

Nieuwe gasleidingen

Gasunie legt aan de noordzijde van de Bosbaan parallel aan de roeibaan een nieuwe gasleiding aan van ongeveer 1600 meter lang. En tussen de Boswinkel en Fun Forest komt een extra aftak vanaf de bestaande gasleiding naar het gasontvangststation van de Gasunie, van ongeveer 150 meter lang. Gasunie sluit de nieuwe leidingen aan op het bestaande netwerk.

Ten noorden van de Bosbaan

Impact op de omgeving wordt beperkt door horizontaal gestuurde boringen: er hoeft alleen bij het begin en aan het eind van de leiding gegraven te worden, en niet over de gehele lengte.

Grote opstellingen met boormachines aan beide uiteinden van de nieuwe gasleiding werken naar elkaar toe. Zo ontstaat een soort tunnel waar de nieuwe gasleiding in wordt getrokken.

Om de leiding het boorgat in te kunnen trekken, moet deze achter het boorgat klaarliggen. Vanwege de beperkte ruimte in het Amsterdamse Bos, worden 2 leidingstrengen van elk 800 meter achter het boorgat klaargelegd.

Voor het aansluiten op het bestaande leidingnet, wordt aan beide uiteinden van de nieuwe leiding beperkt gegraven.

De gasleiding parallel aan Bosbaan

Tussen Boswinkel en Fun Forest

Tussen de Boswinkel en Fun Forest komt een extra aftak vanaf de bestaande gasleiding naar het gasontvangststation van de Gasunie. Deze nieuwe leiding is ongeveer 150 meter lang.

Indicatie nieuwe gasleiding omgeving Boswinkel

Omleidingen

De werkterreinen worden afgezet met bouwhekken. Om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren is het noodzakelijk enkele paden tijdelijk af te sluiten.

Aan de noordkant van de Bosbaan worden voetgangers en fietsers omgeleid. De omleidingen staan ter plaatse aangegeven met gele borden. De Bosbaan en Boerderij Meerzicht blijven bereikbaar.

In de omgeving van de Boswinkel worden 2 van de 3 parallelle paden afgesloten. Wandelaars en fietsers maken gezamenlijk gebruik van het pad dat open blijft. De Boswinkel en Fun Forest blijven bereikbaar.

Planning

Maandag 9 januari starten de voorbereidingen van de werkzaamheden. De uitvoering start zelf op maandag 16 januari. Naar verwachting rondt Gasunie begin april het werk af.

Vragen

Omdat Gasunie tot april in het Bos werkt aan het gasleidingnetwerk zijn de komende woensdagen de omgevingsmanager en aannemer van 13-16u in de Boswinkel aanwezig om vragen te beantwoorden over het project en de energietransitie.