Pad tot huidige pagina

Gun dieren de rust om hun jongen groot te brengen

Welkom in de Kraamkamer van de Natuur! Het broedseizoen is weer aangebroken. De lente is misschien wel de meest bijzondere periode van het jaar. Maar ook de meest kwetsbare. Tijdens deze maanden worden er partners gezocht, eieren uitgebroed, en talloze dieren geboren. De lentemaanden zijn een cruciale periode waarin het van  groot belang is om de natuur haar rust te gunnen. Wij vragen bezoekers om de natuur een handje te helpen door de regels in de natuurgebieden te respecteren: blijf op de paden, houd je hond dichtbij aan de lijn en neem je afval mee naar huis.

In het voorjaar, dat dit jaar vroeg is begonnen, stijgt de temperatuur en starten dieren met de voorbereidingen van de voortplanting. Vogels bouwen nesten, leggen eieren en brengen hun kuikens groot. Konijnen, hazen en vossen krijgen jongen. Wie op kraamvisite gaat, weet dat rust, hygiëne en een beetje afstand belangrijk zijn voor een kersvers gezin. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de dieren de rust krijgen die ze nu zo hard nodig hebben.

Impact van recreatie 
We zijn met veel mensen in Nederland en hebben relatief weinig natuur tot onze beschikking. Daarom is het van extra groot belang dat mensen die te gast zijn in natuurgebieden zich ervan bewust zijn wat hun impact van hun gedrag is op de natuur en de dieren zie zich in dit seizoen voortplanten. Door je te houden aan de regels kun je als bezoeker helpen om van dit broedseizoen een succes te maken.

Dus: blijf op de paden, neem je afval mee naar huis en houd je hond aangelijnd.

Het broedseizoen duurt formeel van 15 maart tot 15 juli.  
 
Gezamenlijke actie 
Het Amsterdamse Bos steunt de gezamenlijke actie van Goois Natuurreservaat, LandschappenNL, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, net als diverse gemeenten, provincies en recreatieschappen.

Header: Haas door Nick Hijmensen, via Natuurmonumenten