Pad tot huidige pagina

Invoering parkeerschijfzones in het Amsterdamse Bos

Per 1 juli richten we een aantal kleine parkeerplaatsen in het Bos in als blauwe zone, oftewel parkeerschijfzone. Dat betekent dat op die parkeerplaatsen een maximale parkeerduur van 3 uur van toepassing is.

Het gaat om de parkeerplaats bij het Dachaumonument, de kleine parkeerplaats bij de Geitenboerderij en de parkeerstroken bij de Boswinkel. Vanaf 1 juli kunt u op deze parkeerplaatsen maximaal 3 uur parkeren. Dat geldt van maandag tot en met zondag van 9.00 tot 19.00 uur. De maximale parkeerduur is niet van toepassing op gehandicaptenparkeerplaatsen.


De parkeerdruk op deze parkeerplaatsen is hoog en er staan regelmatig auto’s buiten de vakken geparkeerd. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties. We verwachten dat de parkeerdruk af zal nemen door deze parkeerplaatsen in te richten als parkeerschijfzone.

Dachaumonument

Het parkeerterrein Dachaumonument is in het bijzonder bestemd voor bezoekers van het Dachaumonument in het Amsterdamse Bos. Wij signaleren dat veel forenzen deze parkeerplaats gebruiken om hun auto te parkeren en het laatste deel van hun reis lopend, op de fiets of met openbaar vervoer afleggen. Een grote parkeerplaats met gelegenheid voor langer parkeren in de buurt van P Dachaumonument, is parkeerplaats Hoofdentree. Let op: op parkeerplaats Hoofdentree geldt betaald parkeren van maandag tot en met zaterdag, van 9.00 tot 19.00 uur.

Kleine parkeerplaats Geitenboerderij

Dit kleine parkeerterrein is bedoeld voor mindervalide bezoekers en bezoekers die slechts een kort bezoek brengen aan de Geitenboerderij. Wilt u langer parkeren? Slechts 200 meter verder is de grote parkeerplaats Geitenboerderij, waar u gratis kunt parkeren.

Parkeerstroken bij de Boswinkel langs Bosbaanweg

Bij de Boswinkel richten we de parkeerstroken aan de linker – en rechterzijde van de Bosbaanweg in als blauwe zone.

Handhaving

De Boswachterij van het Amsterdamse Bos is bevoegd om toezicht te houden en te handhaven op naleving van deze blauwe zones in het Bos.

Bijna 30 parkeerterreinen

Het Amsterdamse Bos kent bijna dertig parkeerterreinen, bij de ingangen en in het Bos zelf. Kijk op Parkeren in het Amsterdamse Bos - Amsterdamse Bos voor een overzicht van alle parkeerplaatsen.