Pad tot huidige pagina
Uitvoering zorgplicht bomen in het Amsterdamse Bos, foto: Jeroen Hogenboom.

Kap vanwege essentaksterfte

Van 13 tot 24 december worden in het kader van de zorgplicht achter Manege Nieuw Amstelland circa 70 bomen gekapt.

Jaarlijks worden in het Amsterdamse Bos vanaf het najaar tot het voorjaar de bomen langs paden, wegen en gebouwen gecontroleerd, omdat wij ervoor moeten zorgen dat het veilig is in het Bos. Gevaarlijk dood hout en gevaarlijke bomen worden verwijderd.

Essentaksterfte

Er worden ook essen gekapt die zijn aangetast door essentaksterfte. Deze aantasting wordt veroorzaakt door een uit Azië afkomstige schimmel en leidt tot het afsterven van takken en delen van de kroon. Dit verzwakt bomen en maakt ze gevoeliger voor stambreuk. De ziekte is helaas niet te bestrijden.

In de periode van 13 tot 24 december worden in het kader van de zorgplicht 76 essen tussen 07.00 en 17.00 uur gekapt achter de Manege Nieuw Amstelland. U kunt wat geluidsoverlast ervaren van de uitvoering van het werk. De (jonge) bomen die blijven staan krijgen de ruimte om uit te groeien en het beeld op termijn te herstellen. Dit zijn andere soorten, zoals beuk. Medio volgend jaar bekijken we of aanvullende aanplant van extra bomen nodig is.

Meer informatie over de zorgplicht en de essentaksterfte vindt u op https://www.amsterdamsebos.nl/beheer-onderhoud/zorgplicht-bomen.