Pad tot huidige pagina

Welkom in de kraamkamer van de natuur

Bezoekt u het Bos in de lente? Denk u dan aan de kwetsbare dieren die paren, broeden, baren of zogen. Blijf op de paden, lijn de hond aan en laat geen afval achter. Zo kan het jonge leven zich in alle rust ontwikkelen.

De lente is begonnen! Het leven in het Bos komt weer volop op gang. Bomen en struiken maken nieuwe bladeren aan, bloemen en planten komen weer op en de dieren krijgen jongen of leggen eieren.

De jonge natuur is in deze tijd van het jaar extra kwetsbaar. Daarom sluit het Amsterdamse Bos, als een van de grootste stadsbossen van de wereld, dit jaar aan bij de gezamenlijke oproep van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en andere natuurgebieden in Nederland om tijdens het broedseizoen extra rekening te houden met kwetsbare dieren in natuurgebieden.

Het broedseizoen duurt van 15 maart tot 15 juli.

Verstoring

Veel mensen beseffen niet wat hun gedrag betekent voor de natuur, of waarom er eigenlijk regels in natuurgebieden zijn. Als de natuur wordt verstoord, heeft dat effect op parende, broedende, barende of zogende dieren. Het gevolg kan zijn dat vogelsoorten die op de grond broeden worden verjaagd en dat hun kuikens niet overleven. Of bijvoorbeeld dat hazen in de stress raken.

In het voorjaar zijn de gevolgen van verstoring in de natuur het grootst. De verstoring komt door loslopende honden en door mensen die van het pad af gaan en plekken betreden waar het niet is toegestaan. Maar ook afval dat bezoekers achterlaten in de natuur is een probleem. Vogels gebruiken de rommel in hun nest, kuikens kunnen daar vervolgens in verstrikt raken.

Op kraamvisite

Wie op kraamvisite gaat, weet dat rust, hygiëne en een beetje afstand belangrijk zijn voor een kersvers gezin. De kraamkamers van de natuur vragen om exact hetzelfde. Iedereen is van harte welkom in de natuur maar bedenk dat we als mensen te gast zijn in ‘het thuis’ van planten en dieren.

De meeste paden in het Bos zijn zo aangelegd dat er voldoende rustgebied is waar wilde dieren zich kunnen terugtrekken. En zodat er tegelijkertijd genoeg ruimte overblijft voor wandelaars, fietsers en ruiters om van de natuur te genieten. We vragen u om op de paden te blijven, honden aan de lijn te houden en geen afval achter te laten. De Boswachterij controleert de komende weken extra in de gebieden waar een aanlijnplicht voor honden geldt.

Geniet van het Bos, maar betreed het thuis van de dieren met rust en respect.