Pad tot huidige pagina

Maaiseizoen van start

Het maaiseizoen in het Bos is gestart en duurt tot ongeveer begin oktober. We maaien waar mogelijk op ecologische wijze. Bezoekers kunnen de werkzaamheden passeren. Wij attenderen u erop daarbij extra op uw hond te letten.

In verband met de extreem hoge regenval van afgelopen voorjaar, zijn we later gestart met maaien dan andere jaren. Dat doen we om amfibieën zoals kikkers en ringslangen te beschermen, die bij zware regen in het gras zitten. Ook voorkomen we hiermee dat de maaimachines vastlopen in de modder en de grasmat beschadigen.

Let op uw hond

Fietsers en wandelaars kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de paden. We vragen u wel alert te zijn: houd uw hond aangelijnd en zorg dat uw hond het maaisel met rust laat.

Ecologisch maaien

Op de weides in het Bos die een specifieke recreatiebestemming hebben houden we het gras kort. Dat betreft onder andere de speelweides en de vrije sportvelden.

Alle andere weides maaien we zoveel mogelijk op ecologische wijze. Dit verhoogt de biodiversiteit en het terrein ziet er gevarieerder uit. We laten een deel van de veldbegroeiing staan, zodat er altijd voldoende voedsel en schuilgelegenheid in het veld overblijft voor vlinders, bijen, vogels, kleine zoogdieren en amfibieën. We maaien we zoveel mogelijk nadat de bloemen in het veld zijn uitgebloeid en laten het maaisel een paar dagen liggen. Hierdoor kunnen de zaden voor of na het maaien uitvallen op de bodem. Een deel van het maaisel gebruiken we voor het bijvoeren van de Schotse hooglanders en Exmoor pony’s in het Bos in de wintermaanden. Dat draagt bij aan de circulariteit van het Bos.

Maaien zoals de Grote Grazers grazen

De Schotse hooglanders en Exmoor pony’s helpen bij het bosbeheer in het Amsterdamse Bos. Hun manier van grazen zorgt voor veel variatie in de hoogte van de begroeiing. In het Amsterdamse Bos maaien we daarom zoals de grote grazers grazen. Meer weten? In deze video leggen we uit hoe dit werkt.