Pad tot huidige pagina

Help de natuur te beschermen

Het is lente in het Amsterdamse Bos. Ook het buitenseizoen voor bezoekers is aangebroken. In deze tijd van het jaar is de natuur het meest kwetsbaar. Help ons de natuur te beschermen, door u aan onze huisregels te houden.

De natuur is nu een ware kraamkamer. Dieren paren, broeden, baren of zogen, vaak op de grond. Ze zijn zeer gevoelig voor verstoring. Als ze gestoord worden, verlaten ze veelal het nest of laten hun jongen alleen, met alle gevolgen van dien. Helpt u mee om verstoring te voorkomen?

De Boswachterij van het Amsterdamse Bos ziet er het hele jaar op toe dat bezoekers zich houden aan de huisregels. Soms houden onze boswachters gerichte handhavingsacties, zoals aan het begin van het buitenseizoen. Met zulke specifieke acties willen we bezoekers extra bewust maken van het effect dat hun bezoek kan hebben op de natuur.

De komende tijd controleren we extra op 2 belangrijke huisregels:

Blijf op de paden

Laat uw hond niet van de paden af het bosperceel ingaan en ga zelf ook niet van de paden af. Zelfs vlakbij het pad kan bijvoorbeeld een houtsnip een nest op de grond hebben. Als uw hond aan een nest snuffelt of u stapt er per ongeluk op, kan dat er al voor zorgen dat de volwassen dieren het nest of de jongen verlaten.

De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. Wij vragen onze bezoekers ook voorzichtig om te gaan met in het wild levende dieren en planten.

Ruim hondenpoep op

Veel mensen ergeren zich aan hondenpoep. Hondenpoep kan ook gevaren opleveren voor de volksgezondheid. Het voor honden dodelijke parvovirus kan via hondenuitwerpselen worden verspreid.

Op een plek waar veel honden worden uitgelaten, stapelt stikstof zich sneller op. Hierdoor verdwijnen bloeiende kruiden, en daarmee ook bijen, vlinders en veel vogels.

De Algemene Plaatselijk Verordening (APV) verplicht iedereen om hondenpoep op te ruimen. Dit geldt ook in het Amsterdamse Bos.

Extra toezicht

De Boswachterij houdt komende tijd extra en gericht toezicht op het naleven van de huisregels in het Bos. Dit kan betekenen dat u een waarschuwing krijgt of wordt bekeurd als u zich niet aan de regels houdt.

Help ons de natuur te beschermen.