Pad tot huidige pagina

Noodkap 5 bomen

Vijf bomen die tijdens de februaristorm instabiel zijn geworden, blijken helaas te gevaarlijk om te laten staan en worden binnenkort gekapt.

Bij de februaristormen begin dit jaar zijn meer dan 100 bomen gesneuveld in het Bos. We hebben in de weken na de storm hard gewerkt om het Bos weer veilig te maken.

Vijf bomen die tijdens de stormen instabiel zijn geworden, konden eerder nog blijven staan, maar uit recente trekproeven blijken ze inmiddels een gevaar voor bezoekers te vormen. Daarom worden ze binnen korte tijd gekapt. Het betreft een eik naast een kiosk en 4 beuken in het laantje naar het Bloesempark.

Herplant

In het nieuwe plantseizoen, dat najaar 2022 start, planten we nieuwe bomen. Het hout van de gekapte bomen zal worden aangeboden op de Amsterdamse houtveiling.