Pad tot huidige pagina

Paden afgesloten voor werk aan paden en baggeren

Begin oktober starten we met werkzaamheden in de omgeving van Geitenboerderij Ridammerhoeve. We gaan baggeren en paden opknappen. Paden en ruiterpaden worden afgesloten. Het werk duurt tot maart 2023.

Baggeren en onderhoud paden

De werkzaamheden bestaan uit het baggeren van watergangen en groot onderhoud aan paden. Zowel asfaltpaden als paden van halfverharding worden aangepakt. Enkele paden worden opgeheven en teruggegeven aan de natuur.

Voor zowel het baggeren als voor het werk aan de paden is het noodzakelijk om het hele werkgebied af te sluiten voor bezoekers. Zo vermijden we onveilige situaties. Ook kunnen de paden dan goed uitharden. We laten de werkzaamheden op elkaar aansluiten om overlast voor wandelaars, fietsers en ruiters zoveel mogelijk te beperken.

Paden en ruiterpaden afgesloten

Van oktober 2022 tot maart 2023 kan geen gebruik worden gemaakt van paden en ruiterpaden in dit deel van het Bos. Een deel van de Vijverwandeling en een klein deel van de Boerderijwandeling en Lange Boswandeling zijn hierdoor niet toegankelijk. De watergangen waar gebaggerd wordt zijn sowieso niet toegankelijk voor watersporters. Op onderstaande kaart ziet u om welke paden (rood), ruiterpaden (paars) en waterwegen (donkerblauw) het gaat.

U kunt deze kaart ook downloaden (PNG, 204 kB).

De afsluitingen worden ter plaatse aangegeven met hekken en borden. Wij doen ons best de overlast voor bezoekers van het Bos tot een minimum te beperken en vragen uw begrip voor deze tijdelijke situatie.

Baggerafvoer

Niet alle locaties in het Bos zijn te bereiken met vrachtwagens. Daarom wordt bij het baggeren gebruik gemaakt van een zogenaamde schuifboot. De schuifboot schuift de bagger over de bodem naar een locatie in het Bos die bereikbaar is voor een vrachtwagen. De bagger wordt naar een erkende stortlocatie buiten het Bos vervoerd.

Baggeren is belangrijk

Baggeren is belangrijk om de waterkwaliteit hoog te houden. Bij een dikke laag bagger is de kans groot dat het zuurstofgehalte in het water zal dalen, want ondiep water warmt sneller op. Het water kan dan gaan stinken en er kan sneller botulisme of blauwalg ontstaan. Ook kunnen planten, vissen en andere (water-)dieren last krijgen van zuurstoftekort. Baggerwerkzaamheden vinden elk jaar in het Bos plaats tussen september en maart.

Meer informatie

Als u vragen heeft over deze werkzaamheden, kunt u mailen naar deboswinkel@amsterdam.nl.