Pad tot huidige pagina

Pilot parkeerplaats Hoofdentree afgesloten

De pilot met een veranderd parkeerregime op het grote parkeerterrein bij de hoofdentree van het Amsterdamse Bos is afgerond. Vanaf 1 september geldt weer het oude regime met de eerste drie uur gratis verblijfsduur. Dit oude regime blijft gelden totdat de gemeente een beslissing heeft genomen over het vervolg. Naar verwachting beslist de gemeente hierover in het vierde kwartaal van 2022. Dan wordt ook bekeken of een vergoeding voor autogebruik op andere parkeerplaatsen in het Bos kan worden ingevoerd.

Stijgende kosten

Er is op dit moment een structureel tekort aan geld voor beheer en onderhoud in het Amsterdamse Bos. Het Bos onderzoekt diverse mogelijkheden om de inkomsten te vergroten zoals meer opbrengsten uit evenementen en grotere bijdragen aan het Bos door samenwerkingspartners.

Bijdragen door bezoekers

Met de pilot parkeren onderzocht het Bos de mogelijkheid om bezoekers via een vergoeding voor autogebruik bij te laten dragen aan de beheeropgave. In andere natuur- en recreatiegebieden is het al jarenlang gewoonte om hiervoor een vergoeding te vragen. De opbrengsten zijn afhankelijk van de bereidheid van bezoekers om bij te dragen aan het beheer en onderhoud van het Bos. Ook zijn effecten op de parkeerdruk in de omgeving onderzocht. De pilot is onderdeel van de bestuursopdracht Amsterdamse Bos duurzaam op orde, vastgesteld door B&W van Amsterdam in juli 2021. De bestuursopdracht komt voort uit het Bosplan 2020-2030.

Zie ook Uitvoering Bosplan in 2021 en 2022.