Pad tot huidige pagina

Renovatie 7 grote bruggen in het Bos

Het Amsterdamse Bos werkt in ook 2021 achterstallig onderhoud weg: er worden 7 bruggen opgeknapt. Een aantal bruggen wordt robuuster gemaakt, om de toegang tot het Bos voor nood- en hulpdiensten en de medewerkers van beheer en onderhoud te verbeteren.

Update 23-12-21: het grote onderhoudswerk aan deze 7 grote bruggen, zoals aan de pijlers en het wegdek, is afgerond. De bruggen zijn weer opengesteld. In het voorjaar vindt de laatste afwerking plaats, waaronder kleine reparaties en schilderwerk. Naar verwachting kunnen deze bruggen tijdens die laatste werkzaamheden open blijven.

Het onderhoud is opgeknipt in fasen, om de hinder te beperken. Het is een operatie die met zorg wordt uitgevoerd, want vijf van de zeven te renoveren bruggen zijn ontworpen door de Amsterdamse School architect Piet Kramer. De gemeente Amsterdam trekt samen met Rijkswaterstaat 6 ton uit voor de werkzaamheden. Het werk start met het verwijderen van de brugleuningen van alle bruggen. Hier komt een tijdelijke leuning voor in de plaats.

Planning werkzaamheden (update: 18-11-2021)
Brug Start vervolg werkzaamheden Gereed
533 10-09-2021 19-10-2021
539 18-11-2021 24-12-2021
541 04-10-2021 07-10-2021
555 20-10-2021 24-12-2021
556 07-09-2021 25-10-2021
561 07-09-2021 25-10-2021
564 09-09-2021 24-09-2021

NB De planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Meerjarig groot onderhoud

In 2020 werden al 11 bruggen opgeknapt. Ook is een aantal paden verbeterd. De werkzaamheden van vorig jaar en dit jaar zijn onderdeel van een meerjarige aanpak om het achterstallig onderhoud weg te werken.

Overlast beperkt, wel omleidingen

Hoewel de werkzaamheden zo gepland zijn, dat u er zo min mogelijk last van ondervindt, zult u rekening moeten houden met omleidingen. Dit geldt met name voor ruiters bij de onderdoorgangen onder de A9. We zorgen ervoor dat voor ruiters minimaal één onderdoorgang onder de A9 open blijft.

De volgende bruggen gaan in onderhoud: 539, 541, 553, 555, 556, 561 en 564.

Meer over de bruggen in het Amsterdamse Bos: https://www.amsterdamsebos.nl/geschiedenis/historisch-erfgoed/bruggen/ en https://www.bruggenvanamsterdam.nl/ (op brugnummer).