Pad tot huidige pagina

Renovatie en vernieuwing Amsterdamse Bostheater

De gemeente Amsterdam renoveert en vernieuwt het Amsterdamse Bostheater. De tribunes en het podium worden opgeknapt er komen nieuwe gebouwen bij. De huidige bebouwing blijft intact. Het voorbereidende werk is inmiddels gestart. De planning is om de werkzaamheden af te ronden vóór de start van het nieuwe theaterseizoen, rond medio april. Bezoekers kunnen enige hinder ervaren.

Beperkte hinder

Vanaf dinsdag 25 oktober tot en met - naar verwachting - half november wordt er geheid. Dit kan geluidshinder veroorzaken. Bezoekers van het Bos kunnen enige overlast ervaren van werkverkeer en laden en lossen in de omgeving van P Duizendmeterweg en het pad langs de ingang van het Bostheater. Het werkverkeer houdt zoveel mogelijk rekening met bezoekers. Er worden geen paden afgesloten.

Bostheater afgesloten

Normaal gesproken verwijderen we tijdens de wintermaanden de toegangspoorten en is het openluchttheater openbaar toegankelijk, tot het theaterseizoen weer aanbreekt in het voorjaar. Maar omdat alle werkzaamheden plaatsvinden binnen de poorten van het Bostheater, blijven de toegangspoorten deze winterperiode gesloten voor publiek.

Tribunes en podium

Het Bostheater is een historisch openluchttheater voor theatervoorstellingen, filmavonden en concerten. Er zijn 2 betonnen tribunes, 1 bij het hoofdpodium en 1 bij het kleine theater aan de achterzijde van het hoofdpodium. Beide tribunes zijn afgewerkt met sierbeton, kenmerkend voor het theater. Omdat hier in de afgelopen decennia behoorlijk veel schade aan is ontstaan, is restauratie nodig. De tribune bij het kleine theater is verzakt en wordt daarom voorzien van een nieuwe fundering. Op het podium komen nieuwe betonplaten met geïntegreerde kabelgoten.

Nieuwe gebouwen

Er komen 3 nieuwe gebouwen, die zijn bestemd voor kleed- en toiletruimtes, techniek en opslag. Bij het ontwerp is rekening gehouden met natuurlijke vormen, zodat de gebouwen mooi opgaan in het boslandschap. In de gebouwen komen nieuwe duurzame installatievoorzieningen voor alle theatertechniek. Bovenaan de tribunes komen 2 grote nieuwe luifels die de huidige luifels vervangen. De bestrating in de looppaden wordt uitgenomen en opnieuw gelegd.