Pad tot huidige pagina

Start aanleg Voedselbos

In het Amsterdamse Bos komt een Voedselbos. De locatie is de weide aan de oostkant van de Geitenboerderij Ridammerhoeve. De aanleg start eind augustus.

Eetbare planten en vruchten

In het Voedselbos kun je op een speelse en laagdrempelige manier kennismaken met eetbare planten en vruchten die van nature in Nederland voorkomen. Je leert er over de eetbare natuur én het is de enige plek waar je een beetje mag wildplukken in het Amsterdamse Bos! Het Voedselbos is onderdeel van de Voedselstrategie van Amsterdam.

Ontwerp

Het Voedselbos is ontworpen met kinderen en vrijwilligers, begeleid door professionals. Het bestaat uit 2 delen, een noordelijk deel en een zuidelijk deel met daartussen een strook gras. Die houdt de historische zichtlijn in stand.

Het productiebos is ingericht op basis van een rijen- en strokenprincipe. De richting is bepaald aan de hand van het zonlicht. De stroken zijn ingedeeld in lagen van bomen, struiken, kruiden en ingezaaid teeltgoed. De beplanting is een combinatie van vooral inheems/autochtoon en niet inheems.

Het wandelpad rondom het Voedselbos is openbaar terrein met ruimte voor wildpluk langs het pad. Vanaf dit pad zie je het productiebos, dat niet openbaar toegankelijk is.

Geiten helpen mee

We werken samen met de Geitenboerderij. Geiten en/of koeien begrazen het gras tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van het Voedselbos. Ook begrazen geiten om de zoveel tijd 2 percelen. Deze combinatie van dierlijke begrazing en akkerbouw stimuleert de wortelgroei en verbetert de bodemstructuur.

Aanleg vanaf eind augustus

Vanaf 26 augustus vinden de eerste voorbereidingen plaats, zoals uitzetwerk door een landmeter en het graven van proefsleuven. Maandag 5 september starten de werkzaamheden om de grond voor te bereiden op de aanplant van bomen en struiken. Daarna worden er hekken geplaatst. In november is de eerste plantdag. De aanplant gaat door tot en met eind december 2022.

Werkverkeer op de paden

Op onderstaande kaart staat de aan- en afvoerroute van materialen aangegeven. Het werkverkeer gebruikt de ingang aan de noordkant, de kant bij het Doolhof.

Wandelaars, fietsers en ruiters kunnen mogelijk hinder ervaren van werkverkeer op de paden. We plaatsen gele borden om bezoekers van het Bos ter plaatste te waarschuwen.

Vrijwilligers

Update 15-11-22: op dit moment hebben voldoende vrijwilligers zich aangemeld voor de plantdagen. U kunt - te zijner tijd - wel helpen met het onderhoud van het Voedselbos. Daarover volgt later (2023) meer informatie.

Meehelpen met onderhoud

Vrijwilligers zorgen voor de aanplant en het onderhoud van het Voedselbos. De geiten van de Geitenboerderij dragen ook bij, regelmatig worden ze ingezet om te grazen.

We planten van 17 november t/m 23 december. De plantdagen zijn inmiddels vol, voldoende vrijwilligers hebben zich aangemeld. U kunt zich nog wel opgeven om na de aanplant te helpen met het onderhoud. Mail daarvoor naar onze vrijwilligerscoördinator Manou van der Noort: m.van.der.noort@amsterdam.nl.

Trek stevige schoenen aan, neem een regenjas en flesje water mee. Wij zorgen voor koffie, thee en koek.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Voedselbos kijk op: Voedselbos.