Pad tot huidige pagina
Uitvoering zorgplicht bomen in het Amsterdamse Bos, foto: Jeroen Hogenboom.

Uitvoering zorgplicht bomen

In een deel van het Amsterdamse Bos wordt vanaf eind september 2022 tot het voorjaar van 2023 weer de zorgplicht uitgevoerd. Langs de paden worden de bomen met hoogwerkers gecontroleerd. Dood hout wordt verwijderd.

Het Amsterdamse Bos is met ongeveer 6 miljoen bezoekers per jaar een druk bezocht recreatie- en natuurgebied. Als eigenaar van het Amsterdamse Bos is de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor een veilig bomenbestand.

Jaarlijkse en vierjaarlijkse controle

Voor het uitvoeren van de (wettelijk verplichte) zorgplicht is het Amsterdamse Bos onderverdeeld in 4 werkblokken. Elk jaar worden in 1 werkblok de bomen langs de wegen en paden in bospercelen gecontroleerd op onder meer stabiliteit en vitaliteit. Ook wordt dood hout uit de kroon verwijderd.

Op plekken waar veel mensen verblijven, zoals op de speelweiden, worden de bomen jaarlijks gecontroleerd. Dit geldt ook voor de bomen langs autowegen en druk gebruikte doorgaande (fiets-)routes door het Bos.

Essentaksterfte

Vanwege de zorgplicht worden in het Bos ook zieke essen gekapt. Deze boomsoort lijdt aan de besmettelijke ziekte essentaksterfte.