Pad tot huidige pagina

Update: Nieuw ontwerp Bosbaanentree

In het najaar van 2023 zijn we gestart met het ophalen van ideeën en wensen t.a.v. de ingang van het Amsterdamse Bos bij de Bosbaan. Er zijn gesprekken gevoerd met ondernemers en sportorganisaties in het Entreegebied. Omwonenden en andere bezoekers van het Bos konden hun mening geven via een digitale enquête in december 2023.

Proces: hoe komen we tot een nieuw ontwerp?

De gemeente Amsterdam werkt in verschillende fasen om uiteindelijk een definitief ontwerp voor het entreegebied te maken. De eerste fase (initiatieffase) is nu afgerond, we werken nu aan de Nota van Uitgangspunten en een Schetsontwerp. Hierover kunt u weer meepraten en meedenken.

De uitvoering van de werkzaamheden zijn gepland na het WK Roeien en het WK Hockey in het najaar van 2026.

Participatie: wat doen we met de opgehaalde ideeën en wensen?

Er zijn veel reacties en ideeën binnengekomen vanuit de gesprekken en de digitale enquête. Alle reacties bundelen we in thema’s. In de volgende fase werken we aan een schetsontwerp. Dan kijken we welke ideeën haalbaar zijn, afhankelijk van het beschikbare budget, wetten, beleid en andere kaders.

Planning: wat gaat er nu gebeuren?

De gemeente gaat verder met het uitwerken van de plannen. In de zomer van 2024 verwachten we een Schetsontwerp te presenteren. Met dit ontwerp komen we weer bij u langs om uw reacties te horen. We verwerken de reacties – waar mogelijk- in het ontwerp.