Pad tot huidige pagina

Update project Ruimte voor Natuur

Vanaf 10 januari 2022 start fase 2.3 van de uitvoering van een van de ambities uit het nieuwe Bosplan: meer ruimte voor de natuur. In het zuiden van het Bos onder de A9 worden overbodige en parallelle paden verwijderd. Zo ontstaat een groter stuk aaneengesloten bos, waar de natuur de ruimte krijgt. Tegelijk pakken we achterstallig onderhoud aan de paden aan. We verwachten dat fase 2.3 eind maart klaar is, waarna fase 2.4 volgt.

Planning fase 2

Het werk verloopt voorspoedig. De restwerkzaamheden uit fase 2.1 en 2.2 zijn naar verwachting klaar op 28 januari. Intussen start op 10 januari fase 2.3. De fasen zijn als volgt gepland, onder voorbehoud van wijzigingen:

  • Fase 2.1 en 2.2: 4 oktober 2021 tot 28 januari 2022
  • Fase 2.3: 10 januari tot 25 maart 2022
  • Fase 2.4: 25 maart tot april/mei 2022

Na afloop van fase 2 (bestaande uit fasen 2.1 t/m 2.4) is het gedeelte van het project Ruimte voor Natuur ónder de A9 afgerond. Daarna beginnen we met de volgende fase van het project bóven de A9. Nadere informatie en planning volgen te zijner tijd.

Hierboven ziet u het werkgebied voor fase 2. U kunt dit kaartje ook downloaden: Overzichtstekening project Ruimte voor Natuur fase 2 (PNG, 366 kB).

Afsluiting paden voor fase 2.3

Vanaf 10 januari 2022 start het werk van fase 2.3 in het uiterste zuiden van het Bos, in het gebied rond de Schotse Hooglanderkudde (Schinkelpolder). De paden in dat gebied worden vanwege de werkzaamheden tijdelijk afgesloten (zie rood op onderstaand kaartje). Parkeerplaats Bosrandweg is dan ook afgesloten. De overige parkeerplaatsen in het Bos blijven toegankelijk. Evenals de camping. Bruggen 555 en 561 zijn onlangs opgeknapt en blijven ook toegankelijk, net als het pad dat over deze bruggen loopt.

In verband met de veiligheid voor bezoekers en medewerkers sluiten we het - relatief beperkte - werkgebied af. De afsluiting wordt ter plekke aangegeven. Bezoekers worden verzocht een alternatieve route buiten het werkgebied te zoeken.

Nadere informatie over fase 2.4 volgt.

Deze paden (rood op onderstaand kaartje) zijn tijdens fase 2.4 niet beschikbaar.

Dit kaartje kunt u ook downloaden: Afgesloten paden Ruimte voor Natuur fase 2.3 (JPG, 237 kB).

Beplanting aangevuld

Op de oude paden komt beplanting die past bij het gebied. Een klein deel van dat gebied is droog essen-iepenbos. Daarbij past beplanting zoals wilde kardinaalsmuts, hazelaar, vogelkers, maar ook haagbeuk, beuk, fladderiep en zomerlinde. Een groot deel van de oude paden wordt beplant met hondsroos, sleedoorn, wegedoorn, gelderse roos en eenstijlige meidoorn. Deze soorten passen bij een gemengd essen-iepenbos en eiken-haagbeukenbos.

Hoge biodiversiteit

Essen-iepenbossen en eiken-haagbeukenbossen zijn relatief rijke bosecosystemen die zorgen voor een hoge biodiversiteit. De nieuwe beplanting zal naar verwachting heel interessant zijn voor de bosereprijs, grote keverorchis, kleine kaardebol, tongvaren en lievevrouwebedstro. Maar ook appelvink, boomklever, kleine bonte en groene specht.

We hopen dat zij zich gaan vestigen of verder ontwikkelen in het Bos!

Minder CO2 uitstoot door hergebruik grond

Het project is meer dan natuurvriendelijk, omdat er ook minder CO2 uitstoot is. Dit komt doordat de grond waarmee de paden worden opgevuld, al op een depot naast het projectgebied ligt. Deze grond is afkomstig uit het Bos.