Pad tot huidige pagina

Vanaf 21 februari vervalt doordeweeks gratis parkeren op parkeerplaats Hoofdentree

Vanaf maandag 21 februari 09.00 uur loopt een pilot waarin het parkeerregime op het grote parkeerterrein bij de hoofdentree van het Amsterdamse Bos verandert. Dit betekent dat de eerste drie uur gratis parkeren daar doordeweeks vervalt. De pilot duurt tot 1 september.

Bijdragen aan beheer en onderhoud

Met de proef onderzoekt het Bos hoe de autogebruiker in het Bos zou kunnen meebetalen aan het beheer en onderhoud. Kosten van deze proef zijn voor rekening van het Amsterdamse Bos. De opbrengsten zijn afhankelijk van de bereidheid van bezoekers om bij te dragen aan het beheer en onderhoud van het Bos. Ook worden de effecten op de parkeerdruk in de omgeving onderzocht.

Weekend blijft gratis parkeren

Tijdens de proef geldt van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 19.00 uur een uurtarief van € 2,50. Het weekend blijft gratis parkeren. Na evaluatie van de pilot bekijkt de gemeente of een vergoeding voor autogebruik ook op andere parkeerplaatsen in het Bos kan worden ingevoerd. In het vierde kwartaal van dit jaar wordt daarover besloten.

Stijgende kosten

Er is op dit moment een structureel tekort aan geld voor beheer en onderhoud in het Amsterdamse Bos. Het Bos onderzoekt de mogelijkheid om bezoekers via een vergoeding voor autogebruik bij te laten dragen aan de beheeropgave. In andere natuur- en recreatiegebieden is het al jarenlang gewoonte om hiervoor een vergoeding te vragen. De pilot is onderdeel van de bestuursopdracht Amsterdamse Bos duurzaam op orde, vastgesteld door B&W van Amsterdam in juli 2021. De bestuursopdracht komt voort uit het Bosplan 2020-2030.

Zie ook Uitvoering Bosplan in 2021 en 2022.