Pad tot huidige pagina
De Boswinkel

Veel gestelde vragen over corona en het Bos (also in English)

Lees hier veel gestelde vragen met betrekking tot het coronavirus en het Amsterdamse Bos. For English: see below.

Zijn de toiletten open?

De openbare toiletvoorzieningen in het Amsterdamse Bos zijn open van 1 maart tot 1 november: in maart, april, september en oktober alleen in de weekenden; van mei tot en met augustus de hele week. In deze periode worden de toiletten tweemaal per dag schoongemaakt. Bij mooi weer blijven de toiletten ook 's avonds open. Neem zelf uw desinfecteermiddel mee.

In de winterperiode zijn de openbare toiletten gesloten voor publiek i.v.m. vorstgevoeligheid. In de winterperiode kunt u gebruik maken van de toiletten in De Boswinkel en onze attracties (conform openingstijden). De meeste voorzieningen beschikken over invalidentoiletten.

Zijn de kinderbaden gevuld met water?

Beide kinderbaden zijn vanaf mei tot en met september van 10:00 tot 19:00 uur gevuld met water bij een buitentemperatuur van boven de 20 graden en bij droog weer. In september is het Groot Kinderbad bij een buitentemperatuur van boven de 20 graden en bij droog weer, alleen in de weekeinden open. Bij grensgevallen wordt per dag overwogen of beide baden (of alleen het Klein Kinderbad) worden gevuld met water. Het water wordt regelmatig ververst en gecontroleerd. Bij twijfel kunt u contact opnemen met De Boswinkel 020 251 7840. Voor kleine kinderen is dit, onder toezicht van begeleiders, een veilige speelmogelijkheid.

Zie ook Zwemmen en kinderbaden in het Amsterdamse Bos.

Is De Boswinkel open?

Ja, de Boswinkel is woensdag t/m zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Voor vragen over het Amsterdamse Bos kunt u telefonisch op de reguliere openingstijden (wo-zo: 10-17u) contact opnemen met de Boswinkel: 020-251 7840, of per e-mail: de­bos­win­kel@am­ster­dam.nl.

Lees op de website van de Rijksoverheid de laatste maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Zie voor Amsterdam: amsterdam.nl/coronavirus.

Mag je sporten in het Amsterdamse Bos?

Iedereen mag weer binnen en buiten sporten. De basismaatregelen moeten de kans op besmettingen voorkomen. Sporten in groepsverband is toegestaan. Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs.

Houdt u verder aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Kijk voor de laatste richtlijnen voor sporten in de buitenlucht en de voorwaarden voor sporten bij verenigingen op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport.

Voor vragen over topsport en (publiek bij) sportwedstrijden, zie: https://www.amsterdam.nl/sport/corona-en-sport/#hc42b0fbc-97f7-40e4-a11d-d58c181e4bb0.

Zijn de sporttoestellen beschikbaar?

Bezoekers kunnen weer gebruik maken van de sport- en trimtoestellen in het Amsterdamse Bos. Neem zelf desinfectiemiddel mee.

Kijk voor de laatste richtlijnen voor sporten in de buitenlucht op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport.

Kunnen we zwemmen in het Bos?

Voor het natuurlijk zwemwater gelden de basisregels van de Rijksoverheid voor de openbare ruimte:

  • Geef elkaar de ruimte.
  • Bij klachten: blijf thuis en laat u testen.

Kijk op zwemwater.nl voor de waterkwaliteit van de officiële zwemlocatie in de Grote Vijver.

Rijdt de Bosmobiel wel?

De Bosmobiel rijdt in 2021 niet, in verband met de coronamaatregelen. Voor 2022 is dit nog niet bekend.

Mogen we barbecueën in het Bos?

Barbecueën is toegestaan in het Amsterdamse Bos.

Open vuur maken in het Amsterdamse Bos is niet toegestaan in verband met de schade, overlast en brandgevaar die dit met zich meebrengt. U mag barbecueën in het Amsterdamse Bos, mits andere bezoekers er geen hinder van ondervinden en er geen schade ontstaat. De barbecue moet 5 meter van de bosrand af staan. Plaats hem minstens 50 centimeter boven de grond, zodat het gras niet verschroeit.

U kunt ook gebruik maken van één van de 6 openbare barbecues. Deze staan op de Kleine en Grote Speelweide en de Dagrecreatie. U hoeft zelf alleen nog een rooster (minimaal 45 x 45 cm, maximaal 50 x 50 cm) en houtskool mee te nemen. Wegwerpbarbecues passen ook in deze vaste barbecues. Het is niet toegestaan hout uit het Bos voor de barbecue te gebruiken. Kampvuren en houtskoolvuurtjes zijn verboden.

Zijn de attracties en eet- en drinkgelegenheden in het Bos open?

Kijk voor informatie over de ondernemers in het Bos zoals de pannenkoekenboerderij en de geitenboerderij op hun website.

Mag een ruiter paardrijden in het Bos?

Kijk voor de laatste richtlijnen voor sporten in de buitenlucht op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport.

Zijn de maneges in het Bos open?

Kijk voor het laatste nieuws van de maneges op hun eigen website of facebookpagina. Voor de laatste richtlijnen voor sporten in de buitenlucht, zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport.

Mogen maneges weer met groepen in het Bos paardrijden?

Kijk voor de laatste richtlijnen voor sporten in de buitenlucht op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport.

Welke evenementen in het Amsterdamse Bos gaan nog door?

Op de Boskalender vindt u een overzicht van de evenementen.

Kan ik een feestje organiseren in het Bos?

Neem voor het organiseren van een evenement contact op met onze eventmanagers, via het aanvraagformulier evenement.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven.

Mag ik vissen in het Bos?

Volwassenen mogen in de buitenlucht sporten – dus ook vissen. Ook hier gelden de basisregels van de Rijksoverheid voor de openbare ruimte:

  • Geef elkaar de ruimte.
  • Bij klachten: blijf thuis en laat u testen.

U kunt op meerdere plekken uw hengel uitgooien in het Bos, u dient wel een visvergunning op zak te hebben en lid te zijn van de Amsterdamse Hengelsportvereniging. Zie ook: Vissen.

Worden de waterhappertjes in het Bos afgesloten vanwege corona?

Waternet beheert de waterhappertjes in het Bos. Zij volgen het uitgangspunt van het RIVM. De waterhappertjes blijven open omdat het risico niet meer of anders is dan met reguliere kranen. Wel is het verstandig hygiënisch met de kraan om te gaan (net zoals thuis), om maagdarmklachten te voorkomen.

Is de drijvende vlonder Amsterdecks open?

De drijvende vlonder in het noorden van het Bos is open.

Tot slot

We rekenen erop dat iedereen zich aan de basisregels houdt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle en voorkomen we dat de ziekenhuizen overbelast raken.

Meer informatie: amsterdam.nl/coronavirus.

Lees op de website van de Rijksoverheid de laatste maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

English: Frequently asked questions about the coronavirus and the Amsterdamse Bos

Read frequently asked questions concerning the coronavirus and the Amsterdamse Bos here.

Are the toilets open?

The public toilet facilities in the Amsterdamse Bos are open every year from 1 March to 1 November: in March, April, September and October only on weekends; all week from May to August. During this period, the toilets are cleaned twice a day. In good weather, the toilets also remain open in the evening. They are cleaned twice a day. Bring your own disinfectant.

Are the children’s paddling pools filled?

The paddling pools are open from May to August/September, provided temperatures reach 20° Celsius or higher. The pools are filled when the weather is dry, with an outside temperature above 20 degrees and good weather conditions. More information: Visitors' Centre 'De Boswinkel'.

Is the Boswinkel (Visitors' Centre) open?

Yes, the opening hours are Wednesday-Sunday: 10am-17pm.

For questions about the Amsterdamse Bos you can contact the Boswinkel via telephone (020-251 7840) and e-mail (deboswinkel@amsterdam.nl) at the usual opening hours.

Read the latest measures against the spread of the coronavirus on the website of the central government. For Amsterdam, see: amsterdam.nl/coronavirus.

Is taking part in sports allowed at the Amsterdamse Bos?

Everyone can participate in sports activities indoors and outdoors. Sports matches and competitions are permitted. Spectators are allowed under certain conditions. For more information about the measures in the Netherlands please see https://www.government.nl/latest/news/2021/05/11/step-2-indoor-sports-facilities-to-reopen-and-more-scope-for-activities-outdoors. For questions about elite athletes, see: https://www.amsterdam.nl/en/coronavirus/current-measures/. Keep following the basic rules to control the spread of coronavirus: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/basic-rules-for-everyone.

Is the sports equipment available?

Visitors can use the sports and training equipment in the Amsterdamse Bos. Bring your own disinfectant.

For the latest rules that apply indoors and outdoors, visit: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/public-life.

Can we go swimming in the Amsterdamse Bos?

For the natural swimming waters, the basic rules of the central government for public space apply:

  • Give each other space.
  • In case of complaints: stay at home and get tested.

Visit zwemwater.nl for the quality of the swim water at the official swimming location in De Grote Vijver (The Large Pond).

Is the Bosmobiel (the Forest bus/vehicle) driving?

In 2021, the Bosmobile is not running due to the corona measures.

Can we barbecue in the Amsterdamse Bos?

Barbecueing is permitted, open fire is not.

Are the attractions and eating and drinking facilities open?

For information about the venues in the Bos, please visit the website of our entrpeneurs like the goat farm and the pancake farm.

Can I go horse riding in the Amsterdamse Bos?

For the latest rules that apply indoors and outdoors, visit: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/public-life.

Are the riding schools in the Amsterdamse Bos open?

Visit the websites of the riding schools for the latest news.

For the latest rules that apply indoors and outdoors, visit: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/public-life.

Which events in the Amsterdamse Bos are still on?

You can find an overview of events on the Boskalender (Amsterdamse Bos calendar).

Can I organize a party in the Amsterdamse Bos?

Contact our event managers if you want to organize an event, with the application form for events. Also see: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/public-life.

Can I go fishing in the Amsterdamse Bos?

Adults are allowed to exercise in the open air – including fishing. The basic rules of the central government for public space also apply here:

  • Give each other space.
  • In case of complaints: stay at home and get tested.

You can throw out your fishing rod in the Bos in several places, though you need a fishing licence and a membership with the Amsterdamse Hengelsportvereniging (Fishing Club). See also: Fishing (in Dutch).

Are the drinking fountains closed because of the coronavirus?

The drinking fountains remain open because the risk is no greater than with regular water taps.

However, it is advisable to keep the usual hygiene in mind when using the water taps, to prevent gastrointestinal complaints.

Is the floating platform Amsterdecks open?

The new floating deck in the north of the Amsterdamse Bos is open.

In conclusion

It is crucial that we keep following the basic rules.

More information: amsterdam.nl/en/coronavirus/covid19.

Visit the website of the National Government (in English) for the most recent measures against the spread of the coronavirus.