Pad tot huidige pagina

Vervolg dijkverbetering Koenenkade

Het Hoogheemraadschap Rijnland werkt aan dijkverhogingen in het Bos. Het werk wordt in fases uitgevoerd. Dit najaar wordt een deel aan de westelijke kant en een deel aan de oostelijke kant van de Koenenkade aangepakt. Om gevaarlijke situaties te vermijden sluiten we het werkgebied af. Dit duurt van maandag 17 oktober tot vrijdag 23 december.

Verzakt

Rijnland heeft alle dijken en kades in haar gebied getoetst. In het Bos blijken deze op verschillende plaatsen te zijn verzakt. Om het gebied ook in de toekomst te beschermen tegen het water van het Nieuwe Meer worden de dijken opgehoogd. Wandel- en fietspaden in het werkgebied worden tegelijkertijd opgeknapt.

Kadetrajecten

In 2020 is de dijk rond Polder Meerzicht verhoogd. Begin 2022 is een deel van de noordoostelijke kant van de Koenenkade verhoogd. Nu zijn kadetraject 4 aan de westkant en kadetraject 2 aan de westkant van de Koenenkade aan de beurt. De werkzaamheden starten aan de westzijde. Beide kadetrajecten zijn op onderstaande kaart blauw gemarkeerd.

U kunt dit kaartje ook downloaden als png (PNG, 213 kB).

Omleidingen

Van maandag 17 oktober tot en met vrijdag 4 november wordt gewerkt aan kadetraject 4. Het kadetraject is volledig afgesloten voor bezoekers. Vanaf donderdag 27 oktober wordt ook kadetraject 2 afgesloten. Dit duurt naar verwachting tot vrijdag 23 december.

Bezoekers worden ter plaatse omgeleid. De 3 omleidingen staan aangegeven op bovenstaande kaart:

  • geel: omleiding voor wandelaars en fietsers zolang er gewerkt wordt aan kadetraject 4 (westkant)
  • paars: omleiding voor wandelaars zolang er gewerkt wordt aan kadetraject 2 (oostkant)
  • rood: omleiding voor fietsers zolang er gewerkt wordt aan kadetraject 2 (oostkant)

Let op: wandelroute 1 'Oude Polderwandeling' is tijdens het werk slechts gedeeltelijk toegankelijk.

Werkzaamheden

Eerst worden de bestaande verharding en begroeiing verwijderd. Daarna wordt de dijk opgehoogd met klei en grond. Vervolgens worden de wegfundering aangebracht en daarop een pad van halfverharding.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Rijnland: rijnland.net/wat-doet-rijnland/in-uw-buurt/amsterdamse-bos.