Pad tot huidige pagina

Amsterdamse Bos verbetert waterkwaliteit watergangen

Het Amsterdamse Bos werkt achterstallig onderhoud weg. Het baggeren van de watergangen hoort daar ook bij. In een 10-jaarlijkse cyclus brengen we middels een nieuw baggerplan de watergangen op orde. Het baggeren is goed voor de waterkwaliteit, wat goed is voor de biodiversiteit.

Essentieel

Een goede waterkwaliteit is van essentieel belang voor plantengroei en biodiversiteit in het water. Denk aan de aanwezigheid van vissen, algen, waterplanten en libellen, waterkevers, slakken en dansmuggen op en bij het water.

In de loop van de tijd ontstaat door ophoping van plantenresten in iedere sloot of vijver een laag bagger. Door opwerveling van de bagger wordt het water troebel en krijgen bodemplanten minder daglicht. Ook komen er vanuit de bagger teveel voedingstoffen vrij in het water, wat zorgt voor algengroei en afname van het zuurstofgehalte in het water. Planten en dieren krijgen het moeilijk of verdwijnen zelfs.

Het Amsterdamse Bos pakt in verschillende projecten het achterstallig onderhoud aan. Niet alleen de paden en bruggen worden opgeknapt maar ook de watergangen. Zo krijgt de natuur in en om het water een verbeterde leefomgeving. In 2021 hebben we een begin gemaakt met het wegwerken van de achterstand in het onderhoud.

Baggerplan

Het Amsterdamse Bos heeft een totale oppervlakte van bijna 1.000 hectare (ha) en bestaat voor ongeveer een derde deel uit water, circa 315,5 ha. De beheerorganisatie van het Bos is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de zogenaamde secundaire watergangen, met een oppervlakte van 82,4 ha.

Als vuistregel geldt dat watergangen 1x per 10 jaar gebaggerd moeten worden. We hebben een baggerplan opgesteld waarmee we in 10 jaar alle secundaire watergangen in het Bos baggervrij maken. We baggeren alleen in de periode september tot en met maart, buiten het broedseizoen en buiten het hoogseizoen voor bezoekers.
 
Het Bos wordt min of meer ‘kloksgewijs’ baggervrij gemaakt. Eerst baggeren we aan de noordkant van de A9, daarna aan de zuidkant. We eindigen met Polder Meerzicht en de Oeverlanden Nieuwe Meer. Na 10 jaar start de volgende cyclus en worden dezelfde watergangen in dezelfde volgorde gebaggerd.

16.000 m3 bagger

In 2021 hebben we een klein begin gemaakt en gebaggerd in de omgeving van het Amsterdamse Bostheater. In het najaar van 2022 zijn de watergangen rondom de Geitenboerderij, het Beheerkantoor Amsterdamse Bos en het Vogeleiland baggervrij gemaakt. Op onderstaande plattegrond zijn de in 2022 gebaggerde watergangen groen gemarkeerd.

In 2022 is er ruim 16.000 m3 baggerspecie afgevoerd uit een wateroppervlakte van circa 40.650 m2.

Schuifboten

Het Amsterdamse Bos is ingericht met wandel-, fiets- en ruiterpaden. Dat betekent een extra uitdaging voor het afvoeren van de bagger, want watergangen zijn niet altijd even goed bereikbaar met materieel. De bagger wordt over de bodem van de watergangen naar locaties in het Bos geschoven die bereikbaar zijn voor een trekker met een baggerkipper. Er wordt gewerkt met schuifboten in verschillende formaten. De aannemer rijdt baggerspecie naar de Houtwerf in het Amsterdamse Bos en stort het in een binnenvaartschip. Hiervoor is een tijdelijke laadplaats aan de Ringvaart aangelegd.

CO2-besparing

Het binnenvaartschip voert de baggerspecie af naar het baggerspeciedepot IJsseloog in het Ketelmeer en het baggerspeciedepot Honswijkerplas aan de Lek. Door de inzet van binnenvaartschepen voor het transport van baggerspecie naar de stortlocaties is de CO2-uitstoot laag gebleven.

Zie ook Paden afgesloten voor werk aan paden en baggeren.