Pad tot huidige pagina

Werkzaamheden Liander kabels en leidingen rond Bosbaan

Ten noorden en oosten van de Bosbaan werkt Liander gefaseerd aan de kabels en leidingen in de grond: oude kabels worden verwijderd en nieuwe worden aangelegd.

Netbeheerder Liander legt kabels en leidingen aan en beheert het energienetwerk in deze regio. Het gaat om een tracé van ongeveer 4 km lang, waarop de werkzaamheden in 3 fasen worden uitgevoerd:

Liander start 1 september met de uitvoering van het werk,het duurt naar verwachting 5 maanden. Naar verwachting is er weinig hinder van de werkzaamheden.