Pad tot huidige pagina

Boswerkzaamheden: uitvoering zorgplicht en dunnen

Van najaar tot voorjaar onderhouden we in het Amsterdamse Bos de bospercelen. We controleren bomen langs paden en wegen en bij gebouwen. En we voeren dunningen uit in het kader van duurzaam bosbeheer. Dit jaar werken we hier tussen half september en eind februari aan.

We werken tegelijkertijd op meerdere plaatsen in het Bos, gebruiken mobiele hoogwerkers en zetten het werkgebied af met mobiele afzetting. Ga niet voorbij de afzettingen en houd uw hond aan de lijn. Voorbijgangers kunnen enige overlast ervaren.

Zorgplicht

Het Amsterdamse Bos is met ongeveer 7,5 miljoen bezoeken per jaar een drukbezocht natuur- en recreatiegebied. Als eigenaar van het Amsterdamse Bos is de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor een veilig bomenbestand. We controleren bomen die langs paden en wegen en bij gebouwen staan. Zo zorgen we ervoor dat het Bos zo veilig mogelijk blijft.

Vierjaarlijkse en jaarlijkse controle

Voor het uitvoeren van de (wettelijk verplichte) zorgplicht is het Amsterdamse Bos opgedeeld in 4 werkblokken. Elk jaar controleren we in 1 werkblok alle bomen langs de paden, wegen en in bospercelen op onder meer stabiliteit en vitaliteit. Bepaalde bomen in het Bos controleren we ieder jaar. Dat geldt voor bomen op plekken waar veel mensen verblijven, zoals op speelweiden, en voor bomen langs autowegen en druk gebruikte doorgaande (fiets-)routes door het Bos.

Bomen en takken die een mogelijk gevaar op kunnen leveren verwijderen we. Ook verwijderen we dood hout uit de kronen van de bomen.

Essentaksterfte

Bij het uitvoeren van de zorgplicht controleren we ook essen op essentaksterfte. Een schimmel uit Azië tast de es aan, zodat takken en delen van de kroon afsterven. Dit verzwakt bomen en maakt ze gevoeliger voor stambreuk. De ziekte is helaas niet te bestrijden. Daarom zijn we genoodzaakt om de aangetaste bomen die een risico opleveren te verwijderen.

De bomen die blijven staan krijgen de ruimte om uit te groeien en het beeld op termijn te herstellen. Dit zijn andere soorten, zoals beuk. Na verloop van tijd bekijken we of aanvullende aanplant van extra bomen nodig is.

Dunningen

In het kader van duurzaam bosbeheer kappen we ieder winterseizoen in een deel van het Amsterdamse Bos een aantal bomen. Dit noemen we het ‘dunnen' van het Bos. Door sommige bomen te kappen krijgen de ‘buur-bomen' die blijven staan meer groeiruimte. Daardoor krijgen ze meer takken en wortels en worden sneller dik. Stevige, gezonde bomen zijn beter bestand tegen ziekten en stormen. Door het uitvoeren van dunningen kan het Amsterdamse Bos zich goed ontwikkelen tot een gezond en oud bos met grote bomen.

Op onderstaande kaart is te zien in welk deel van het Bos we dit jaar dunnen (gearceerd). Dunningen vinden plaats tussen begin november en eind februari.

Blessen

De bomen die moeten wijken worden gemarkeerd met een feloranje streep, dit noemen we 'blessen'. Deze bomen zagen we om, of ringen we. Bij ringen wordt in de bast rondom de boom een cirkel gezaagd, die de sapstroom onderbreekt zodat de boom langzaam afsterft. In verband met veiligheid van bezoekers doen we dit niet in de buurt van paden, wegen of gebouwen. In de eerste 25 meter vanaf de paden halen we de omgezaagde bomen weg. Dieper in de bospercelen laten we het dode hout van de omgezaagde bomen zoveel mogelijk liggen. Hiervan profiteren allerlei mossen, planten en dieren.

FSC-gecertificeerd

Het Amsterdamse Bos is FSC-gecertificeerd en voldoet daarmee aan de principes voor goed bosbeheer. FSC (Forest Stewardship Council®) spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen.